Uzņēmējdarbība
Apspriede par pašvaldības īstenotajiem projektiem uzņēmējdarbības attīstībai

Smiltenes novada pašvaldība 30. maijā aicināja uzņēmējus un citus interesentus uz tikšanos, lai apspriestu plānotos attīstības projektus Smiltenes pilsētā un novadā.

Tikšanās mērķis bija informēt par plānoto projektu “Uzņēmējdarbības teritorijas paplašināšana Smiltenes pilsētā” jeb Limbažu ielas pagarinājumu, kā arī par citiem aktuāliem pašvaldības projektiem. Tāpat tikšanās laikā pašvaldības pārstāvji vēlējās uzzināt uzņēmēju aktuālajās vajadzības un izaicinājumus saistībā ar uzņēmējdarbības teritorijām un nepieciešamo infrastruktūru Smiltenē.

Uz tikšanos bija ieradušies vairāki vietējie uzņēmēji, kuru komercdarbība izvietota plānoto projektu piegulošajā teritorijā. Tika apspriesta plānoto projektu ietekme uz uzņēmējdarbību, kā arī iespējas komersantiem iesaistīties to īstenošanā, palīdzot sasniegt nepieciešamos rādītājus.

Tikšanās otrajā daļā dalībnieki tika iepazīstināti ar citiem pašvaldības attīstības projektiem, tai skaitā Smiltenes centra pārbūvi, Viedrades kvartālu, industriālajiem parkiem un Jāņukalnu. Tika sniegta informācija par projektu gaitu un paveikto darbu.

Smiltenes novada pašvaldība plāno piesaistīt finansējumu programmā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.1. pasākumā “Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam”, lai īstenotu projektu “Uzņēmējdarbības teritorijas paplašināšana Smiltenes pilsētā” jeb Limbažu ielas pagarinājumu.

Plašāka informācija, zvanot un rakstot Modrim Apsītim:  22310430, [email protected].