utgk

2021.gada 30. septembrī Tepera ezera meža sākumā pie Smiltenes kartingu trases noslēdzās skriešanas seriāla “Tepera takas” sezona, kurā varēja piedalīties ikviens Smiltenes novada iedzīvotājs.

Skriešanas seriāls kopumā norisinājās 10 kārtās, no kurām  6 kārtas notika šī gada maija/jūnija mēnešos, bet 4 kārtas – septembrī. Sacensībās piedalījās dažāda vecuma skrējēji – jaunieši, ģimenes ar bērniem, kā arī vecāka gadu gājuma cilvēki, izvēloties  distanci atbilstoši savai vecuma grupai, kā arī sev ērtāko skriešanas laiku, tādējādi sportojot un aktīvi pavadot laiku dabā! Sacensības iemantojušas lielu popularitāti iedzīvotāju vidū, kur šajā sezonā piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – 350 Smiltenes novada iedzīvotāji, no kuriem 60 dalībnieki tika piedalījušies visās 10 kārtās.

Sacensību kopvērtējumā tika vērtēta dalībnieku labāko izcīnīto vietu summa septiņās kārtās.  Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā kopvērtējumā tika apbalvoti ar diplomiem un pārsteiguma balvām. Speciālbalvas saņēma arī  dalībnieki, kas bija piedalījušies visās kārtās.

Tepera takas” kopvērtējumā 1.-3. vietas uzvarētāji:

 

1 km distancē: 3 km distancē: 5 km distancē:
V-7 grupā: S-15 grupā: V-18 grupā:
1. vieta Eduards Kalvītis 1. vieta Sanija Kaņipova 1. vieta Tomass Veismanis
2. vieta Krišjānis Zariņš 2. vieta Emīlija Seņka 2. vieta Jānis Vahers
3. vieta Reinis Šilovs 3. vieta Annija Sīpola 3. vieta Renārs Kļaviņš
S-7 grupā: V-15 grupā: V-35 grupā:
1. vieta Marta Šilova 1. vieta Roberts Kašs 1. vieta Edgars Matuks
2. vieta Emīlija Kalvīte 2. vieta Roberts Upenieks 2. vieta Elvis Markss
3. vieta Faustīne Dorše 3. vieta Miks Andersons 3. vieta Jānis Šteinbergs
S-10 grupā: S-40 grupā: V-45 grupā:
1. vieta Una Pērkone 1. vieta Madara Ciemiņa 1. vieta Kaspars Abuls
2. vieta Sofija Marija Zālīte 2. vieta Monta Konstante 2. vieta Mārtiņš Ķerpe
3. vieta Ieva Dreimane 3. vieta Lauma Skrodele 3. vieta Lauris Veidemanis
V-10grupā: S-55 grupā: V-55 grupā:
1. vieta Meinards Drošs 1. vieta Elita Zālīte 1. vieta Agnis Melderis
2. vieta Rihards Jemsts 2. vieta Mudīte Zālīte 2. vieta Andris Lanka
3. vieta Jānis Putrālis 3. vieta Iveta Kazaine 3. vieta Māris Stabiņš
S-12 grupā: V-55+ grupā:    
1. vieta Estere Elis Drīveniece 1. vieta Aigars Savickis    
2. vieta Karlīna Ulmane 2. vieta Raitis Puriņš    
3. vieta Maija Dorše 3. vieta Vilis Mednis    
V12 grupā:        
1. vieta Dāvis Bergs        
2. vieta Aleksis Jēkabsons        
3. vieta Adrians Leikarts        
S-55+ grupā:        
1. vieta Iveta Purmale        

Skriešanas seriāls “Tepera takas”, nedaudz mainot sacensību formātu, norisinās jau vairāk kā 30 gadus. Vairāk kā 10 gadus organizators ir biedrība “Smiltenes sporta centrs” un pateicoties biedrības valdes priekšsēdētājam Guntaram Marksam, ar katru jaunu sezonu, iedzīvotāju interese un vēlme sportot, aug.  Līdz šim sacensības varēja notikt, pateicoties sportistu dalības maksai, bet šajā sezonā dalība bija bezmaksas, jo skriešanas seriāls tika realizēts Smiltenes novada pašvaldības īstenotā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” ietvaros.

Skriešanas seriāls notiek projekta  9.2.4.2/16/I/052 „ Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā “ darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem. Projekta kopējais finansējums 253592,00 EUR.

 

 kn.v

Sagatavoja Vita Grigule
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja
Smiltenes novada pašvaldība