Attēls

Iepriekš informējām, ka Smiltenes novada pašvaldība 2022.gadā rīkoja arhitektūras ideju metu konkursu Viedrades kvartāla, Pils ielā 9, Smiltenē, attīstībai un konkursa godalgas ieguvušie darbi tika nodoti sabiedrības izvērtēšanai un balsošanai, lai vēlāk, izvērtējot gan metu konkursa žūrijas, gan sabiedrības viedokli, pašvaldība varētu turpināt projektēšanas līguma sarunu procedūras organizēšanu.

Balsot bija iespējams līdz 27.janvārim, izmantojot pašvaldības elektronisko līdzdalības platformu, vai iesniedzot savu balsi valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centros, pagastu pārvaldēs un bibliotēkas visā novada administratīvajā teritorijā.

Paldies iedzīvotājiem par ievērojamo aktivitāti – pašvaldības  elektroniskās līdzdalības platformā tika veikti 1220 balsojumi, savukārt klientu centros, pagastu pārvaldēs un bibliotēkās – 180 balsojumi, kopā saņemti 1400 balsojumi.

Pašlaik pašvaldība centralizēti ievada fiziski saņemto balsošanas anketu reģistrēšanu elektroniskās līdzdalības platformā, kā arī veic balsojuma analīzi, pārliecinoties vai elektroniski iesniegtās un fiziski iesniegtās balsis nedublējas, kā arī pārbaudot, kāds ir Smiltenes novadā deklarēto balsotāju skaits. Informācija par precīziem sabiedrības balsojuma rezultātiem sekos.

 

Mārtiņš Ulāns

Izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos