esi uznemejs

Smiltenes novada pašvaldība jau piekto gadu pēc kārtas rīkoja uzņēmējdarbības konkursu "Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!". Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu Smiltenes novada uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas tiek realizēti Smiltenes novadā un kuru rezultātā tiek radīti jauni produkti un pakalpojumi vai tiek radītas jaunas darbavietas. Pavisam kopā tika iesniegti 10 projektu pieteikumi. Konkursa pieteikumus izvērtēja vērtēšanas komisija, kuras sastāvā bija gan Smiltenes novada domes deputāte un speciālisti, gan uzņēmējs un Finanšu institūcijas “Altum” pārstāvis.

Arī šogad konkurss norisinājās trīs kārtās, kur pirmajā un otrajā kārtā projekta pieteikumi tika vērtēti pēc administratīviem, finanšu un kvalitātes kritērijiem, bet trešajā kārtā pretendenti prezentēja savas biznesa idejas vērtēšanas komisijai. Izvērtējot projektus, konkursa komisija pieņēma lēmumu atbalstīt šādus projektus:

  1. “Rindstarpu rušinātāja ar papildrīkiem iegāde”, kura mērķis ir iegādāties rindstarpu rušinātāju, tādējādi palielinot dārzeņu apjomus un veidojot sezonālos dārzeņu grozus, ko piegādāt pa tiešo gala patērētājiem Smiltenē, Valmierā u.c. Iesniedzējs Smiltenes pagasta zemnieku saimniecība “Saimnieki”. Līdzfinansējums tiek piešķirts 1109,61 EUR apmērā;
  2. “3D printēšana automašīnu uzlabošanai ar mūsdienīgām tehnoloģijām”, kura mērķis ir ražot individuālās/mūsdienīgās 3d printētas automašīnu detaļas automašīnām, kas vecākas par padsmit gadiem. Iesniedzējs Kristaps Purmalis. Līdzfinansējums tiek piešķirts 3000,00 EUR apmērā;
  3. “Gutāne Baiba - fizioterapeita prakse aprīkojuma iegāde”, kura mērķis ir iegādāties elektroprocedūru iekārtas un aprīkojumu, lai varētu sniegt jaunu pakalpojumu pacientiem ar bieži sastopamām sūdzībām, saslimšanām kā muskuļu saspringums, sāpes, tirpšana u.c. Iesniedzējs Baiba Gutāne. Līdzfinansējums tiek piešķirts 2430,65 EUR apmērā;
  4. “Elektrotransporta iegāde, Smiltenes novada popularizēšana”, kura mērķis ir radīt jaunu tūrisma pakalpojumu, iegādājoties elektrotransportu ar ko veikt izbraucienus pa Smilteni, tādējādi iepazīstinot pilsētas viesus un interesentus ar pilsētu, pilsētas vēsturi. Iesniedzējs Ingus Staško. Līdzfinansējums tiek piešķirts 3000,00 EUR apmērā;
  5. “Kokapstrādes uzņēmuma izveide”, kura mērķis ir izveidot kokapstrādes uzņēmumu Smiltenes novadā, radot jaunas darba vietas. Iesniedzējs Kaspars Liepiņš. Tiek piešķirts daļējs līdzfinansējums 1300,00 EUR apmērā.

Smiltenes novada pašvaldība izsaka lielu pateicību visiem konkursa pretendentiem, kuri iesniedza savas projekta idejas. Paldies arī konkursa komisijai par ieguldīto laiku un darbu pieteikumu vērtēšanā. Aicinām visus iedzīvotājus, kuriem ir iecere vai ideja uzņēmējdarbības uzsākšanai, sekot līdzi pašvaldības informācijai novada mājaslapā  www.smiltenesnovads.lv un bezmaksas informatīvajā izdevumā „Smiltenes novada domes vēstis”, lai laikus sagatavotu un iesniegtu pieteikumu nākamā gada uzņēmējdarbības ideju konkursam. Vēlam finansiālā atbalsta saņēmējiem izdošanos un neatlaidību, lai  izdodas sasniegt nospraustos mērķus un uzdevumus!

Ieva Dille

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja