Projekti
palsa

Smiltenes novada pašvaldība īstenojusi projektu “Disku golfa parka “Palsa” paplašināšana” (projekta Nr. 22-09-AL10-A019.2203-000002) ar mērķi palielināt diska golfa parka “Palsa” laukumu par 6 spēles celiņiem, kas dos iespēju ne tikai uzlabot sporta un aktīvās atpūtas objektu Smiltenes novadā, bet arī rīkot augstākā līmeņa sacensības.

Disku golfa laukums “Palsa” ir vienīgais šāda veida atpūtas laukums Smiltenes novada teritorijā. Līdz šim tajā bija 13 spēles celiņi, kas būtiski ierobežoja lielāku pasākumu un sacensību rīkošanu, tieši dalībnieku skaita dēļ. Papildinot “Palsa” laukumu, būs iespēja rīkot ne tikai zemāka līmeņa, bet arī Latvijas un Baltijas mēroga disku golfa sacensības. Šāda veida sacensību rīkošana veicinās Smiltenes novada atpazīstamību Latvijas mērogā. Paplašinot sporta un aktīvās atpūtas objektu Smiltenes novadā, tiek popularizēts sporta veids ārpus telpām, kurš ir piemērots visa vecuma un jebkuras fiziskās sagatavotības cilvēkiem.

Projekta ietvaros tika iegādāti un uzstādīti 6 disku golfa grozi, 6 celiņu norādes un 1 laukuma norāde ar apdruku.

Projekta kopējais finansējums ir 3214,22 EUR, no tā Lauku atbalsta dienesta finansējums –  2892,80  un Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējums 321,42 EUR.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Abulas lauku partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 11. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv.

diskgolfs

Attīstības un plānošanas nodaļa