Rezultāti_padomes

No 2024. gada 9. līdz 22. maijam norisinājās balsojums par Smiltenes novada pašvaldības iedzīvotāju padomju kandidātiem. Iedzīvotāji par sev tīkamāko kandidātu varēja balsot gan klātienē, gan elektroniski, sūtot balsošanas veidlapu, un rezultātus apkopoja pašvaldības izpilddirektora apstiprināta komisija. Informējam par balsojuma rezultātiem.

 • Apes pilsētas un pagasta iedzīvotāju padomē ievēlēti (saņemti 22 balsojumi): Sandris Janušs, Nauris Teters, Linda Fedotova, Elizabete Leite, Diāna Petrova.
 • Bilskas pagasta iedzīvotāju padomē ievēlēti (saņemti 42 balsojumi): Rolands Boka, Samanta Sanda Ozoliņa, Kārlis Priedītis, Nelda Neilande, Mārtiņš Avotiņš.
 • Blomes pagasta iedzīvotāju padomē ievēlēti (saņemti 39 balsojumi): Ilze Kalniņa, Gunita Maka, Mārtiņš Kalns, Arta Egle, Edgars Šverns.
 • Brantu pagasta iedzīvotāju padomē ievēlēti (saņemti 15 balsojumi): Sanda Vītola, Inga Krisberga, Toms Krisbergs, Ieva Klāva-Bunga, Gatis Vītols.
 • Drustu pagasta iedzīvotāju padomē ievēlēti (saņemti 16 balsojumi): Gunita Koļenceva, Valda Ļeonova, Norberts Petrovskis, Inguna Āboliņa, Vanda Petrovska.
 • Gaujienas pagasta iedzīvotāju padomē ievēlēti (saņemti 9 balsojumi): Ilva Lillmā, Anete Esmeralda Aizupiete, Maija Morīte, Ineta Riepniece, Klinta Bernarte.
 • Grundzāles pagasta iedzīvotāju padomē ievēlēti (saņemti 25 balsojumi): Margarita Sarkangalve, Sintija Purgale, Lilita Ducena, Sandra Elstiņa, Solvita Siliņa.
 • Launkalnes pagasta iedzīvotāju padomē ievēlēti (saņemti 37 balsojumi): Baiba Šķērīte, Signe Baltere, Tālis Balters, Ināra Grundāne, Jānis Liniņš.
 • Smiltenes pilsētas iedzīvotāju padomē ievēlēti (saņemti 25 balsojumi): Elīna Kubuliņa-Vilne, Dzintra Cīrule, Mārīte Miezīte, Velga Mālkalne, Kristaps Kalniņš, Sarmis Zauska, Jānis Mālkalns.
 • Trapenes pagasta iedzīvotāju padomē ievēlēti (saņemti 63 klātienes balsojumi, no tiem derīgi 57): Uģis Jūgs, Irisa Popoviča, Līga Akmentiņa, Jānis Bambulis, Zigurds Safranovičs.
 • Variņu pagasta iedzīvotāju padomē ievēlēti (saņemti 39 balsojumi): Uldis Kušners, Armands Elstiņš, Vija Glāzere, Ilze Krevica, Laila Stīpniece.

Atgādinām, ka iedzīvotāju padomes ir viena no sabiedrības iesaistes un līdzdalības formām ar mērķi nodrošināt vietējo kopienu iedzīvotāju interešu pārstāvību un pašvaldības teritorijas attīstību, veicinot iedzīvotāju savstarpējo sadarbību un saskaņotu rīcību kopējam labumam. Padome ir konsultatīva institūcija, ko veido iedzīvotāji.

Izsludinātajā kandidātu pieteikšanas termiņā (ar pagarinājumu) pietiekams to skaits sasniegts 11 pagastos. Palsmanes, Virešu, Smiltenes un Raunas pagastā nepietiekama kandidātu skaita dēļ vēlēšanas nenotika.

Jau jūnijā Smiltenes novada pašvaldība plāno rīkot iepazīšanās tikšanās ar ievēlētajiem iedzīvotāju padomju locekļiem, lai pārrunātu turpmāko sadarbību. Par to informēsim atsevišķi.

Pateicamies ikvienam, kurš izrādīja vēlmi darboties sava novada attīstībai! Apsveicam ievēlētos kandidātus!

 

Sagatavoja: Madara Mūrniece-Krūmiņa, Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas un mārketinga speciāliste