Uzņēmējdarbība
ape

Vidzemes Inovāciju nedēļas ietvaros norisināsies seminārs “Aprites un bioekonomika lauksaimniecībā – studentu un lauksaimnieku sadarbības potenciāls”

Sadarbojoties aprites un bioekonomikas spēlētājiem, rodas arvien jauni, ilgtspējīgi digitālie risinājumi, kurus ieviešot būtiski attīstās reģiona konkurētspēja. Lai to atbalstītu un veicinātu, Vidzemes Inovāciju nedēļas ietvaros norisināsies seminārs “Aprites un bioekonomika lauksaimniecībā – studentu un lauksaimnieku sadarbības potenciāls”. Pasākumam reģistrējies ŠEIT.

Seminārā dzirdēsim jauna, aktīva lauksaimnieka Kārļa Ruka pieredzes stāstu par to, kādas ir lauksaimnieku attīstības perspektīvas, kā un vai dažādi inovatīvi/digitāli risinājumi tiek izmantoti viņa ikdienā. Vidzemes plānošanas reģiona pārstāve Maija Rieksta pastāstīs, kā Vidzemē tiek īstenota aprites un bioekonomika un kādas ir pastāvošās tendences un izaicinājumi.

Radīsim atbildes uz jautājumiem: Kādas iespējas studentiem mācību procesā ir iesaistīties reālu risinājumu izstrādē? Vai mācību iestādes atvērtas sadarbībai ar lauksaimniekiem? Par to mums pastāstīs Vidzemes augstskolas akadēmiskā prorektore, profesore Maira Leščevica. Savukārt Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā padomniece Maija Kāle iepazīstinās ar aprites, bioekonomikas un digitalizācijas tendencēm Ziemeļvalstīs. SIA “Aloja-Starkelsen” Izpilddirektors un Latvijas pārtikas bioekonomikas klastera valdes priekšsēdētājs Jānis Garančs dalīsies ar uzņēmuma pieredzi un skatījumu   par aprites ekonomiku no ilgtspējīgas pārtikas izejvielu ražošanas perspektīvas. 

Pasākuma mērķis ir popularizēt studentu un lauksaimnieku savstarpējās sadarbības nepieciešamību jaunu ideju attīstībā, aprites ekonomikas/bioekenomikas risinājumu attīstīšanā un izstrādē.

Seminārs norisināsies projekta “Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbība bio- un aprites ekonomikas veicināšanai” (BioBaltic) ietvaros. Tā mērķis ir padziļināt Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbību bioaprites ekonomikas jomā.

Vairāk par projektu: Maija Rieksta, projekta vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, +371 26099521, [email protected]

Informāciju sagatavojusi:

Marta Riekstiņa, sabiedrisko attiecību speciāliste

Vidzemes plānošanas reģionā