Sabiedrības līdzdalība Veselība
Attēls

Aicinām pieteikties psihologa un fizioterapeita nodarbībām personas ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenes locekļus!

Nodarbību  mērķis ir dot iespēju cilvēkiem neatkarīgi no veselības traucējumu rakstura un iemesliem, maksimāli iekļauties sociālajā un ekonomiskajā dzīvē, gūt pēc iespējas lielāku patstāvību, veicināt šo cilvēku aktīvu piedalīšanos dažādos sabiedriskajos procesā, iekļaušanos sabiedrībā, neraugoties uz viņiem piemītošajām atšķirībām. 

Nodarbības plānots uzsākt klātienē, sākot ar novembri, Bērnu un ģimenes atbalsta centra telpās, Galdnieku ielā 10B, Smiltenē.

Nodarbības vadīs psiholoģe Dace Gailīte un fizioterapeits Rihards Gailītis.

Vairāk informācijas par nodarbību norisi, kā arī pieteikšanās uz nodarbībām, zvanot pa tālruni 28680831 (Anita) līdz 21.10.2022. 

Nodarbības ir bezmaksas, pieteikties var ikviens novada iedzīvotājs un tās tiek īstenotas projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā (9.2.4.2/16/I/052)” ietvaros.

Attēls