Izglītība
No skolas uz lauku saimniecībām

“Erasmus+” projekta “No skolas uz lauku saimniecību” mērķis bija saskatīt lauku saimniecību kā ekoloģiskas un pedagoģiskas vides izmantošanas iespējas. Šī iemesla dēļ maija beigās gandrīz visu Grundzāles pamatskolas klašu skolēni devās uz novada saimniecībām, lai STEAM mācību priekšmetus apgūtu ārpus skolas telpām.

Sākumskolas skolēni iepazina augu un dzīvnieku dažādību, barošanu, aprūpi, skaitīja vagas. Apģērbušies aizsargtērpos, vēroja bišu dzīvi stropā, baroja gaļas jaunlopus, trušus un zirgus un pat peldināja suņus. Savukārt vecāko klašu skolēni jau vērtēja zinātnes un tehnoloģisko sasniegumu izmantošanas iespējas lauksaimniecībā, rēķināja lauksaimnieciskās darbības izmaksas, kā arī diskutēja par ģenētiskā materiāla svarīgumu un pārdomāja karjeras iespējas lauksaimniecībā. Katrā saimniecībā bērni arī darīja kādu lauku darbu – ravēja dobes, lasīja akmeņus, vilka elektrisko ganu, dzina govis uz slaukšanu, sēja dažādus augus.

Redzot skolēnu mirdzošās acis un pozitīvu emociju pildītās sejas, ir liels prieks un gandarījums. Ar pārliecību var apgalvot, ka laukos ir spēks un mūsu nākotne.

Paldies ikvienam saimniekam Grundzāles, Virešu, Gaujienas un Mēru pagastā: zemnieku saimniecībām “Zemesziediņi”, “Lejas-Kubjas”, “Sarkangalvju drava”, “Pauguri”, “Lejas Kraukļi”, kooperatīvai biedrībai “Aumeisteri” un Anitai Suksei par atvērtību un uzņemšanu.

Sagatvoja: Dace Kalniņa, projekta koordinatore