Grundzales_berni_dodas_uz_lauku_saimniecibam
Grundzāles pamatskolas bērni apgūst lauku darbus, mācoties STEAM priekšmetus reālā vidē. Foto: no skolas arhīva.

“Erasmus+” projekta “No skolas uz lauku saimniecību” mērķis bija saskatīt lauku saimniecību kā ekoloģiskas un pedagoģiskas vides izmantošanas iespējas. Šī iemesla dēļ maija beigās gandrīz visas Grundzāles pamatskolas klases devās uz tuvāku vai tālāku novada saimniecību, lai STEAM mācību priekšmetus apgūtu ārpus skolas telpām.

Sākumsskolas skolēni iepazina augu un dzīvnieku dažādību, barošanu, aprūpi, skaitīja vagas. Apģērbušies aizsargtērpos, vēroja bišu dzīvi stropā, baroja gaļas jaunlopus, trušus un zirgus un pat peldināja suņus. Savukārt vecākās klases jau vērtēja zinātnes un tehnoloģisko sasniegumu izmantošanas iespējas lauksaimniecībā, rēķināja lauksaimnieciskās darbības izmaksas, kā arī diskutēja par ģenētiskā materiāla svarīgumu un pārdomāja karjeras iespējas lauksaimniecībā. Katrā saimniecībā bērni arī darīja kādu lauku darbu – ravēja dobes, lasīja akmeņus, vilka elektrisko ganu, dzina govis uz slaukšanu, sēja dažādus augus.

Redzot skolēnu mirdzošās acis un pozitīvu emociju pildītās sejas (laimīgākā diena mūžā - tā teica daudzi bērni), ir liels prieks un gandarījums, un ar pārliecību var apgalvot, ka laukos ir spēks un mūsu nākotne!

Paldies ikvienam saimniekam Grundzāles, Virešu, Gaujienas un Mēru pagastā: zemnieku saimniecībām “Zemesziediņi”, “Lejas-Kubjas”, “Sarkangalvju drava”, “Pauguri”, “Lejas Kraukļi”, kooperatīvai biedrībai “Aumeisteri” un Anitai Suksei par atvērtību un uzņemšanu!

Foto galerija

Sagatavoja: Dace Kalniņa, projekta koordinatore