sac

Ņemot vērā, ka COVID-19 infekcijas izplatība ir ievērojami pastiprinājusies  no 2021.gada 1. oktobra SAC ”Trapene” klientu apmeklējumi tiek  pārtraukti.

Iespēja sazināties ar tuviniekiem, draugiem, paziņām pa šādiem tālruņa numuriem: 64321375, 64321376, 64321377, 27837923.

Sestdienās, svētdienās pa tālruni 64321377- ārsta palīgs; 64321376-aprūpētāji.

Lūdzam ar sapratni izturēties pret noteiktajiem ierobežojumiem!

Atgādinām ka, saistībā ar blīvu apdzīvotību, sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes institūcijās ir augsts infekcijas izplatīšanās risks. COVID-19 institūcijā var izraisīt grūti kontrolējamus infekcijas slimības uzliesmojumus ar lielu saslimušo skaitu.

Informāciju sagatavoja:
SAC ”Trapene” administrācija