Attēls

22. un 29. aprīlī plānots neparasts jaunveidojamā Smiltenes novada iedzīvotāju un dažādu nozaru pārstāvju koprades (kopīgi radīsim idejas nākotnei) pasākums - nākotnes novada spēle „RaSmA pin nākotnes bizi”. Spēles mērķis ir iegūt dažādu sabiedrības grupu un nozaru pārstāvju priekšlikumus un idejas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai novadu apvienošanās rezultātā, kas ļautu veiksmīgi turpināt teritoriju attīstību atbilstoši iedzīvotāju, uzņēmēju un novada viesu vajadzībām 21.gadsimtā. Spēle tiek izmantota kā mūsdienīgs sabiedriskās apspriešanas instruments, kas palīdzēs pašvaldībai saņemt vietējo iedzīvotāju skatījumu par jaunā novada turpmāko attīstību ar jaunām starpnozaru sadarbības, kultūras, izglītības, radošās uzņēmējdarbības un jaunām pilsoniskām aktivitātēm. Nākotnes novada spēle veidota uz sāncensības principa – spēles dalībnieki komandās sacentīsies par labākās idejas izstrādi, veicot savas idejas testēšanu starp abām pasākuma dienām.

Tiešsaistē plānotā spēle dalībniekiem ļaus novērtēt ne vien savu individuālo radošumu, bet arī atrast un iepazīt citus sabiedriski aktīvus cilvēkus, un iegūt jaunus sadarbības partnerus. Spēle ļaus attīstīt sadarbības iemaņas, piedāvās apgūt jaunas prasmes un zināšanas radošu ideju attīstīšanā, formulēšanā un skaidrošanā, kas noderēs turpmākajā dalībnieku saskarsmē ar pašvaldību, sniedzot priekšlikumus dažādu jautājumu risināšanā. Bet pats būtiskākais – tā būs iespēja aktīvi līdzdarboties un sniegt savu ieguldījumu jaunā Smiltenes novada attīstības plānošanā.

Nākotnes novada spēli rīko Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde, Apes kultūras un tūrisma centrs, Raunas novada domes administrācija sadarbībā ar biedrību „Zināšanu un inovācijas sabiedrība”. Spēles rezultāti tiks izmantoti Smiltenes novada kultūras, sporta, tūrisma un mūžizglītības nozaru starpdisciplināras attīstības stratēģija 2021. - 2025. gadam izstrādē.

 “Nākotnes novada spēle” ir Britu padomes un pilsētplānošanas jomā atzītu Lielbritānijas organizāciju izstrādāta interaktīva metodoloģija darbam komandās, lai veicinātu jaunu, radošu domāšanu un rīcību, kas uzlabotu dzīves kvalitāti kā pilsētās, tā lauku apvidos. Šāda veida spēles jau ir sekmīgi izspēlētas dažādās pasaules valstīs, neskaitāmās pilsētās Eiropā un Austrumāzijā, savukārt Latvijā tā veiksmīgi īstenota vairāk kā 15 pilsētās. Spēle ir pozitīvi pārsteigusi vairāku pilsētu pašvaldības un iedzīvotājus, parādot, ka ikkatrā pilsētā un pagastā dzīvo radoši cilvēki, kuriem rūp tās attīstība un, pārspriežot savu viedokli ar domubiedriem, ir iespējams uzlabot savu apkārtējo dzīves vidi.

 

Papildu informācija: Rita Rozīte, KSMP vadītājas vietniece, tālrunis 29447066, [email protected]

Rita Rozīte

KSMP vadītājas vietniece