Sabiedrības līdzdalība
Attēls

22. un 29. aprīlī notika jaunveidojamā Smiltenes novada iedzīvotāju un dažādu nozaru pārstāvju koprades (kopīgi radītas idejas nākotnei) pasākums - nākotnes novada spēle „RaSmA pin nākotnes bizi”. Spēles mērķis bija iegūt dažādu sabiedrības grupu un nozaru pārstāvju priekšlikumus un idejas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai pēc novadu apvienošanās. Spēles rezultātā saņemts vietējo iedzīvotāju skatījums par jaunā novada iespējamo turpmāko attīstību ar jaunām starpnozaru sadarbības, kultūras, izglītības, radošās uzņēmējdarbības un pilsoniskām aktivitātēm.

Pirms spēles dalībnieki saņēma informāciju par nākotnes Smiltenes novadu – dosjē, kurā ietverts esošās situācijas apraksts pēc 4 aspektiem – vides, sociālais, ekonomiskais un kultūras. Izmantojot šo informāciju, spēles dalībnieki vērtēja kopīgo situāciju šobrīd un attēloja arī vēlamo situāciju topošajā Smiltenes novadā.

 

Attēls

Nākotnes novada spēle notika pēc sāncensības principa – spēles dalībnieki komandās sacentās par labākās idejas izstrādi, veicot savas idejas testēšanu starp abām pasākuma dienām, iesaistot 858 respondentus.

Komandu prezentācijas vērtēja un ieteikumus idejas pilnveidošanai, kā arī gala vērtējumu idejas attīstības perspektīvai sniedza eksperti - Gatis Krūmiņš, Vidzemes augstskolas rektors, Dace Laiva, Vidzemes kultūras programmas koordinatore un Lienīte Priedāja-Klepere, projektu vadītāja un tūrisma eksperte no Vidzemes plānošanas reģiona.

Spēles galarezultātā tika prezentētas 9 idejas:

  1. Smiltenes novada kultūras kalendārs - aplikācija ar konta piesaisti.
  2. Vispasaules latviešu TikTok festivāls.
  3. Kokrades centrs KO?KĀ
  4. RaSmA(s) kods
  5. Novada iepazīšanās festivāls Čau, RaSmA
  6. RASMA RULLĒ RALLIJĀ
  7. Zinātnes dzīpars RaSmAs bizē
  8. Brīvs un Prātīgs RASMA’s sirdī!
  9. RaSmAs 1. dzimšanas diena.

Nākotnes novada spēli rīkoja Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde, Apes kultūras un tūrisma centrs, Raunas novada domes administrācija sadarbībā ar biedrību „Zināšanu un inovācijas sabiedrība”.

Paldies spēles dalībniekiem par aktīvo iesaistīšanos un paldies ikvienam, kurš atbildēja uz telefona zvaniem, iesaistījās individuālās sarunās, aizpildīja anketas un piedalījās ideju izstrādē.

Ar pārliecību, ka katrā pilsētā un pagastā dzīvo radoši un darbīgi cilvēki, ceram, ka kādu no idejām izdosies realizēt.

Rita Rozīte

KSMP vadītājas vietniece