Sabiedrības līdzdalība
gh

24. februārī Ministru kabinets apstiprināja plānu personu no Ukrainas masveida ierašanās gadījumā Latvijā. Plāna mērķis ir noteikt valsts institūciju, pašvaldību un komersantu īstenojamos pasākumus un iesaistāmos resursus, nodrošinot saskaņotu un nekavējošu rīcību, lai spētu uzņemt un izmitināt desmit tūkstošu personu, kas masveidā varētu ierasties no Ukrainas.

Plāns ir nepieciešams, jo 2022. gada 24. februārī ir sākta neizprovocēta plaša mēroga Krievijas militāra agresija pret Ukrainu. Latvijai ir jāgatavojas iespējamiem drošības riskiem, tai skaitā neprognozējamai bēgļu plūsmai. Pasākumu plāns būs attiecināms uz cilvēkiem, kas masveidā ierastos no Ukrainas un prasītu patvērumu Latvijā vai pieteiktos vīzas saņemšanai humānu iemeslu dēļ. Plānā prognozēts, ka Latvijā varētu ierasties līdz 10 000 cilvēkiem no Ukrainas.

Pasākumu plānā uzņemšanas fāzē personu izmitināšana un ēdināšana paredzēta viesnīcās, viesu mājās, mājsaimniecībās, neveidojot alternatīvas izmitināšanas vietas, piemēram, sporta centros vai skolās. Personu izmitināšanas koordinācijā tiks iesaistītas pašvaldības un pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas. Neatliekamo medicīnisko palīdzību nodrošinās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, savukārt ambulatoro veselības aprūpi – Nacionālais veselības dienests un ārstniecības iestādes.

Izmitināšanas fāzē paredzēta sociālo pakalpojumu nodrošināšana, bērnu ievietošana izglītības iestādēs. Gadījumā, ja valsts spējas uzņemt un izmitināt no Ukrainas masveidā ieradušās personas būs nepietiekošas, tiks pieprasīta starptautiskā palīdzība un atbalsts. Pasākumu plānā iekļautos pasākumus koordinēs un nepieciešamības gadījumā papildus pasākumus noteiks Valsts civilās aizsardzības plānā atrunātais Civilās aizsardzības operacionālais vadības centrs, kuru vadīs Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs.

Plāna izpildi nodrošinās atbildīgās ministrijas, to padotībā esošās iestādes, pašvaldības, komersanti, kā arī atbalsta sniegšanā paredzēts iesaistīt nevalstiskās un citas organizācijas.

 

Informāciju sagatavoja:

Gunta Jansone

Iekšlietu ministrijas

Komunikācijas nodaļas vadītāja