Izglītība
https://www.smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/grupa.jpeg

Saskaņā ar senām tradīcijām, 29. septembrī tiek svinēti rudens saulgrieži jeb Miķeļdiena, kad diena un nakts ir vienādā garumā. Arī Smiltenes vidusskolas pirmsskolas septiņas grupiņas kopīgi atzīmēja šos svētkus.

Par svinību norisi stāsta šī pasākuma iniciatore un scenārija autore, mūzikas skolotāja Liene Strupiša: “Miķeļdienu sākām svinēt ar Miķeļa vārda izveidi no dažādām rudens veltēm, ko iepriekš bija sagādājuši paši bērni kopā ar audzinātājām, dodoties pastaigās pa Smiltenes parkiem un mežiem, kā arī no vecāku sarūpētām rudens veltēm.

Miķeļdienas pasākumā bērnus apciemoja Miķelītis (Anžela Mālkalne – grupiņas “Pūcītes” audzinātāja), kas visiem bērniem pastāstīja, kas īsti ir Miķeļdiena un kādēļ to svin. Viņš kopā ar bērniem dziedāja dažādas dziesmas par rudeni, devās kopīgās rotaļās un dejās.

Miķelītis, nākot ciemos, redzēja, ka bērni bija ļoti centušies ne tikai veidojot viņam par godu Miķeļa uzrakstu, bet, lai gūtu pēc iespējas plašāku priekšstatu par rudens veltēm, bērni kopā ar saviem vecākiem sarūpēja rudens velšu izstādi, kurā katrs bija atnesis interesantākos, neparastākos un vislielākos dārzeņus, augļus, kā arī radoši izpaudušies, veidojot rudens velšu kompozīcijas.

Par čaklo darbu, palīdzot vecākiem izaudzēt tik bagātu ražu, bērni tika godināti dažādās nominācijās.

Bet kā notika šīs ražas iegūšana? To visi bērni kopīgi centās Miķelītim parādīt, uzvedot ludziņu “Rācenis”, kur visu grupiņu bērni, viens aiz otra, steidzās palīgā vectētiņam (Dace Matisone – grupiņas “Mārītes” audzinātāja) un vecmāmiņai (Santa Ķauķīte – grupiņas “Mārītes” audzinātāja) izraut milzīgo rāceni.

Pasākumā bija jūtams pacilāts noskaņojums, dzirdami bērnu smiekli un saskatāms smaids ikviena bērna sejiņā.

Liels paldies par atbalstu svētku tapšanā un norisē visām mūsu pirmsskolā strādājošajām skolotājām un viņu palīdzēm!”

Pēc pasākuma svinīgās daļas, bērni kopīgi veidoja mandalas no rudens veltēm, kā arī devās turpināt svinēt Miķeļdienu katrs savā grupiņā.

Uz tikšanos nākamajā gadā!