Uzņēmējdarbība
Attēls

No 2022. gada 8. novembra līdz 8. decembrim notiks pieteikšanās pasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības". Šī ir septītā projektu kārta ar Eiropas Savienības Atveseļošanās instrumenta finansējumu 6,36 miljoni eiro apmērā. Pasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju.

Projekta iesniegumus lauksaimniekiem jāgatavo sadarbībā ar apstiprinātiem konsultāciju pakalpojumu sniedzējiem.

Katrs mazais lauksaimnieks saņems15 000 eiro, kas tiks izmaksāts divās daļās atbilstoši darījumdarbības plānam.

Pieejamais finansējums sadalīts pēc reģionalizācijas principa:

LAD Struktūrvienība Pieejamais publiskais finansējums (EUR)
Austrumlatgales RLP 720 000
Dienvidkurzemes RLP 750 000
Dienvidlatgales RLP 1 245 000
Lielrīgas RLP 555 000
Viduslatvijas RLP 675 000
Zemgales RLP 420 000
Ziemeļaustrumu RLP 645 000
Ziemeļkurzemes RLP 435 000
Ziemeļvidzemes RLP 915 000
Kopā 6 360 000

 

Darījumdarbības plāna īstenošanas termiņš ir 2025. gada 30. jūnijs.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapas sadaļā "Atbalsta veidi" → “Projekti un investīcijas”. Projektu iesniegumi jāiesniedz Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Tālrunis uzziņām: 67095000.

Pasākums tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.

Attēls

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 67027884

E-pasts: [email protected]