Izglītība Vide un infrastruktūra
Zaao_konkurss

Maijā izglītības iestādēm ir jāsāk apkopot mācību gada darba rezultāti. 8. maijā Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” tika aizvadīts pasākums ”URDA svin svētkus!”, lai aktīvi atzīmētu mācību gada beigas un apbalvotu čaklākos šī mācību gada dažādu ZAAO akciju dalībniekus. Sešu mēnešu garumā pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi vāca makulatūru un mācījās pareizi šķirot pārstrādājamos materiālus akcijā “Darīt dabai labu”. Paldies vecākiem un Apes iedzīvotājiem par iesaisti šajā akcijā!

Šogad gan esam bez godalgotām vietām, bet ar prieku par prasmi dzīvot dabai draudzīgi.  Savukārt esam lepni par  grupas “Vāverēni” dalību ZAAO akcijā  “Papīra sapņi”, kur bērni kopā ar skolotājām aktīvi darbojās ikdienā, staigājot pa mūsu pilsētu, vērojot iedzīvotāju paradumus, paši radīja savām rotaļām nepieciešamos elementus no kartona un pat sacerēja dzejoli par savu darbošanās gaitu. Pēc dalībnieku rezultātu izvērtēšanas, 34 pirmsskolas izglītības iestāžu grupu konkurencē grupa “Vāverēni” ieguva 1. vietu. Mēs lepojamies ar šīs grupas komandas Lindas, Sandras, Ivetas, Sanitas, Ineses darbu un bērnu azartu, idejām un pacietību visu izdarīt līdz galam.

Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas dienu šogad atzīmējām dabā, priecājoties par pavasari un akcentējot dabas daudzveidību. Viena grupa svētku galdu klāja, ciemojoties pagalmā pie savas skolotājas Ivetas, citas, ejot pārgājienā pa Dabas taku un cienājoties Vaidavas krastā. Jaunākās grupas svētku galdu klāja iestādes pagalmā, kur, skanot latviešu tautas dziesmām un dejām, tika godināta Latvijas neatkarība.

Maija trešā nedēļas piektdiena ir jau kā tradīcija, kad iestādes pagalmā kopā sanāk visu grupiņu bērni, lai parādītu sevi un papriecātos par citiem, viņu vecāki un darbinieki. Šogad šis pasākums tika organizēts kā noslēdzošais pasākums visa gada ciklam par  latviešu valodu, un  maijā tas bija par skaitāmpantiem, kad tika vārīta pelnu putra, skaitīti un izdziedāti skaitāmpanti. Tika atklāta “Kodoliņu” vecāku rūpīgi uzbūvētā bērnu ideja par rotaļu namiņu ar atsevišķu ieeju zēniem un meitenēm. Paldies vecākiem par atbalstu bērnu idejas īstenošanā!

Atnākot siltākam laikam, bērni aizvien vairāk laika vēlas pavadīt ārā rotaļājoties un strādājot. Mazās grupas “Riekstiņi” bērni ir devušies īsākos un garākos pārgājienos. Ciemošanās pie Apes uzņēmējas  Sanas Raipales bija kā galda kultūras nodarbība, kur saimniece pie skaisti klāta galda cienāja visus ar pašceptām pankūkām, savukārt Kristaps Raipalis atļāva ieskatīties viņa valstībā, kur tiek remontētas mašīnas un cita tehnika.

Tāpat iestādes bērni kopā ar darbiniekiem čakli strādā, aprūpējot savas augstās dobes un siltumnīcu, kur par augiem jāpateicas ZS “Tereški – 9”, kas Apes gadatirgus dienā bērnudārzam dāvāja dažādus dārzeņu, augļu un puķu stādus, kā arī darbiniekiem un vecākiem, kas palīdz bērniem radīt interesi par dārzkopību un mācīt darba prasmes.

Mēs ne tikai mācāmies saņemt dāvanas, bet arī paši darīt labos darbus. Šobrīd grupās tiek runāts par labdarības nozīmi un gatavotas dāvaniņas labdarības akcijai “Balta, balta mana sirds”, kas notiek 1. jūnijā Smiltenē. No mazotnes jau jāsāk veidot aktīva dzīves pozīcija, ka tu vari palīdzēt kādam, kuram tas ir ļoti vajadzīgs.

Sešgadīgajiem bērniem maija beigās ir neiztrūkstošā tradīcija – pasākums “Naksniņa bērnudārzā” -, kad diendusa pārvēršas par nakts dusu un interesantām aktivitātēm, ko nevar īstenot dienā, kā arī izlaidums, kas skolas gaitu sākumam pretī vedīs 17 mūsu iestādes absolventus.

Savukārt mēs, darbinieki, mācāmies sadarbību ar Rīgas tehniskās universitātes studentiem un viņu pasniedzēju Andru Ulmi, kas, uzklausot mūsu un bērnu vēlmes, strādā pie rotaļu laukuma un iekštelpu vides uzlabošanas reālām idejām, kas noslēgumā top par studentu, kas apgūst dizainera un arhitekta profesiju, diplomdarbiem. Ir interesanti vērot, kā jaunieši, kas neko nesaprata no pirmsskolas izglītības vides un bērnu interesēm,  iedziļinās bērnu drošības un atbilstošas vides risinājuma jautājumos. Ceru, ka pienāks laiks, kad varēsim īstenot kādu no šīm idejām un jaunieši, atbraucot uz Api, varēs teikt: “Tā ir mana ideja!”

Saulainu un piedzīvojumiem bagātu vasaru vēlot,