Izglītība
taureniši trikātā

7. maijā Smiltenes vidusskolas pirmsskolas grupas “Taurenīši” bērni devās ilgi gaidītajā mācību ekskursijā uz Trikātas Rchocolate gardumu šokolādes ražotni. Tās mērķis bija iepazīties ar šī kāruma tapšanas procesu, izprast šokolādes agregātstāvokļus, kā arī pašiem radīt kaut ko skaistu.

Ceļā līdz Trikātai pa autobusa logiem vērojām skaisto dabas ainavu – ziedošās pļavas, mežus, putnus un apdzīvotās vietas.

Ļoti laipni mūs sagaidīja ražotnes īpašniece. Interesants bija stāstījums par šokolādes rašanās vēsturi. Degustējām trīs šoklādes veidus – piena, tumšo un balto šokolādi. Vērojām, kā ievietota traukā, šokolāde  ūdens peldē tiek izkausēta, atdzesēta un pēc tam atkal sildīta. Bērni izvēlējās šokolādes veidu un paši to izrotāja. Rezultātā bērniem tapa garšīga, skaista dāvana mammai Māmiņdienā!