Sabiedrības līdzdalība
Attēls

Līdz 28. aprīlim vidzemnieki aicināti iesaistīties akcijā "Meklējam kaimiņu, kurš iedvesmo!" un pieteikt sev zināmus jaunienācējus – kaimiņus, kuri pārcēlušies uz dzīvi Vidzemes laukos vai mazpilsētā un varētu būt iedvesmas stāsts arī citiem potenciālajiem vidzemniekiem. Stiprinot pārliecību, ka dzīve arī reģionos var būt piesātināta un rosīga, Vidzemes plānošanas reģions un Latvijas Lauku forums meklē aktīvus jaunienācējus, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību, strādā attālināti, dzīvojot savā lauku sētā vai arī ir atveduši jaunas idejas un svaigas vēsmas un tās iedzīvina vietējā kopienā.

Jaunienācējs var būt gan izbijis pilsētnieks, gan arī kāds ārvalstu iedzīvotājs vai latviešu migrants, kas pārcēlies uz dzīvi Vidzemē, taču tas noticis ne senāk kā pirms septiņiem gadiem

Pieteikuma forma: https://ej.uz/piesaki_kaiminu_seit.

Ikviens no iesniegtajiem stāstiem ir nozīmīgs lauku pieredzes izziņā, tādēļ arī pēc akcijas beigām visiem iesaistītajiem būs iespēja veidot saikni ar līdzīgi domājošiem, gūstot savstarpēju pieredzi un dodot idejas tālākajai darbībai. No visiem pieteikumiem tiks izvēlēti pieci jaunienācēji, par kuriem tiks gatavoti pieredzes stāsti  latviešu un angļu valodā, kā arī tie tiks publicēti  PoliRural Eiropas labo prakšu atlantā. Izvēlēto stāstu pieteicējiem par iniciatīvas izrādīšanu tiks sarūpētas nelielas pateicības dāvanas.

Digitālajā atlantā (https://atlasbestpractices.com/polirural/) jau šobrīd lasāmi vairāk nekā 10 pieredzes stāsti no visas Eiropas, tostarp arī viens no Latvijas – Burkānciema siera darītavas saimnieki atklājuši savu dzīvesstāstu par pārmaiņām, kas notikušas pēc pārcelšanās uz dzīvi laukos Madonas novadā.

Akciju organizē Vidzemes plānošanas reģions un Latvijas Lauku forums projekta PoliRural ietvaros.

Biedrība "Latvijas Lauku forums" tuvāko divu gadu laikā plāno padziļināti izzināt jaunienācēju laukos pieredzi, identificējot šo grupu kā nozīmīgu reģionu attīstībā. Gūtie rezultāti spēs palīdzēt meklēt risinājumus pievilcīgas lauku vides veidošanai ne tikai Vidzemē, bet arī visā Latvijā, sekmējot reģionu apdzīvotību un veicot pilsētnieku migrāciju uz laukiem. Iegūtie pieredzes stāsti tiks izgaismoti šīs vasaras 5. Latvijas Lauku kopienu parlamentā, kas norisināsies 16.-18. jūnijā Stāmerienā, Gulbenes novadā.

 

Par jaunienācējiem laukos

Jaunienācēji laukos spēj ne tikai ļoti objektīvi izvērtēt apstākļu labvēlību vai nosaukt šķēršļus, kas varētu kavēt kādu pieņemt lēmumu pārcelšanos uz dzīvi laukos, bet nereti viņi spēj arī iedvesmot un iedrošināt. Jaunienācēju uzskati un vērojumi var nesaskanēt ar pamatiedzīvotāju pārliecību par lietu ierasto kārtību, jo viņi ļoti bieži nāk ar lielu enerģiju, pārdrošām un neierastām idejām un atšķirīgiem uzskatiem, tomēr abas grupas vieno kopīgi mērķi un vēlēšanās savu dzīvi stiprināt tieši laukos, tā tuvinot tās vienu otrai. Rūpīga kopienas grupu profila izzināšana ļauj organizēt kvalitatīvu teritorijas attīstības plānošanas procesu, virzoties uz mērķiem, kurus izvirzījuši un apstiprinājuši paši kopienas dalībnieki.

Iedzīvotāju skaita samazināšanās laukos, to plūsma pilsētu virzienā ir viens no lielākajiem riskiem, kas var apdraudēt lauku reģionu attīstību. Jaunienācēji ir identificēta kā būtiska mērķgrupa, kas potenciāli var palīdzēt mazināt izaicinājumus, kas saistīti ar straujo iedzīvotāju skaita samazināšanos lauku teritorijās. 

Jāpiebilst, ka jaunienācēji Vidzemes laukos ir arī PoliRural izveidotās Konsultatīvās padomes sastāvā, kas ir atbildīga par Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021-2027 dokumenta izstrādes procesa uzraudzību, tostarp sniedz rekomendācijas saturiskiem uzlabojumiem.

 

Par PoliRural (Horizon 2020)

Projekts "Sadarbības virzīta nākotnes politika lauku reģioniem un iedzīvotājiem" (PoliRural) tiek īstenots Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 ietvaros. Tajā spēkus apvienojuši 36 partneri no 16 valstīm. Latvijā projektu īsteno Vidzemes plānošanas reģions, Latvijas Lauku forums,  Agroresursu un ekonomikas institūts un uzņēmums Baltic Open Solutions Center.

Logo, company name Description automatically generated
Projekta "PoliRural" mērķis ir sekmēt lauku politikas attīstību, izveidojot spēcīgu lauku ekosistēmā ieinteresēto personu kopienu un izstrādājot konceptuālu lauku ekosistēmas modeli. Vairāk par projektu uzziniet https://polirural.eu/.  Par projekta aktivitātēm Vidzemes plānošanas reģionā lasiet VPR mājaslapā http://www.vidzeme.lv, sadaļā "Projekti".

 

Jautājumiem:  Par akciju: Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, [email protected], +371 29454752Par projektu PoliRural: Santa Vītola, projekta PoliRural vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, [email protected].

Informāciju sagatavojušas: Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā ([email protected]) un Anita Seļicka, Latvijas Lauku foruma izpilddirektore ([email protected]).