Sabiedrības līdzdalība
gh

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Ekonomikas programmas students Elvis Nagla, sava bakalaura darba “Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz Smiltenes novadu un tā konkurētspēju” ietvaros vēlas noskaidrot iedzīvotāju viedokli par Administratīvi teritoriālo reformu, kuras rezultātā tika apvienoti bijušie Apes, Raunas un Smiltenes novadi, pašvaldības darbu un tās sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, iespējamām problēmām vai nepilnībām, kā arī novada turpmāko nākotni un tā attīstības iespējām.

APTAUJA

Pateicamies studentiem par interesi Smiltenes novada dzīvē!