Uzņēmējdarbība
Attēls

Attēls

Valsts Lauku tīkla Pasākumu ietvaros rīkota

Zemkopības ministrijas Reģionālā konference

Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) pasākumi no 2023. gada

 

Konferences norises vieta:

9.septembrī – Kocēnu kultūras nams, Alejas iela 3, Kocēni, Valmieras novads

 

Programma

Laiks Saturs Lektors
10.30 – 11.00 Reģistrācija un kafijas pauze  
11.00 – 11.15 Konferences atklāšana

Pašvaldības/ iestādes vadītājs

 

Kaspars Gerhards,

zemkopības ministrs

11.15 – 12.30 Tiešie maksājumi un jaunā nosacījumu sistēma no 2023. gada Indra Ruļuka/Zigmārs Ķikāns ZM Tirgus un tiešā atbalsta departaments
12.30 - 13.00 Kafijas pauze
13.00 – 14.15

Vides un klimata pasākumi jaunajā KLP SP – Eko shēmas, Agrovides pasākumi.

 

Zigmārs Ķikāns/Ilona Kromāne  ZM Tirgus un tiešā atbalsta departaments

Liene Jansone/Aiva Zvirbule ZM Lauku attīstības atbalsta departaments

14.15 – 14.30 Jaunā LIZ pārvaldības sistēma Vents Ezers Valsts augu aizsardzības dienesta direktora vietnieks
14.30 – 15.00 Lauku attīstības pasākumi no 2023. gada Liene Jansone ZM Lauku attīstības atbalsta departaments
15.00 – 15.15 Tirgus kopējās organizācijas (TKO) atbalsta pasākumi ražotāju organizācijām Dace Freimane/Evita Kozlovska ZM Tirgus un tiešā atbalsta departaments
15.15 – 15.45 Neformāla diskusija  

 

 

VLT Sekretariāta Lauku attīstības eksperte:                                                       

 L.Feldmane