Vide un infrastruktūra
Invazivas_sugas

Smiltenes novada pašvaldības Saimnieciskā nodaļa aicina iedzīvotājus veidot zaļo atkritumu komposta kaudzes tikai sava īpašuma robežās.

Ir aizliegts veidot komposta kaudzes ārpus sava īpašuma. Veidojot zaļo atkritumu novietnes pašvaldības, valsts, citam īpašnieka piederošā zemē vai meža teritorijā, izmestie augi ne tikai rada nepatīkamu vidi līdzcilvēkiem, bet sāk nekontrolēti izplatīties. Invazīvās sugas, kā Kanādas zeltgalvīte, daudzlapu lupīna, pieclapu mežvīns, puķu spirgane un citas, galvenokārt izplatās cilvēka darbības rezultātā. Šādu sugu izplatība nodara kaitējumu vietējai florai un faunai, nomācot Latvijas dabai raksturīgās sugas.

Aicinām būt atbildīgiem un saglabāt mūsu Latvijai raksturīgo ainavu!

Plašāka informācija par invazīvo sugu postošo ietekmi uz dabu.