leader projekta

Ar modeļu izveidi, programmēšanu un mehatroniku saistītas nodarbes katru gadu kļūst aizvien populārākas visā pasaulē. Tās attīsta telpisko domāšanu, veicina radošu un izzinošu apmācību procesu, vienlaicīgi mudinot apgūt eksaktās zinības, kā arī elektronikas un mehānikas prasmes.
Tādēļ „Izziņas un radošo tehnoloģiju dienā skolā” nodarbību vadītāji iepazīstināja Smiltenes vidusskolas telpās 5.klašu skolēnus ar profesijām un prasmēm, bez kurām nebūtu iespējams izveidot Mazās Brīnumzemes maketu – pie tā tapšanas ir strādājis metinātājs, galdnieks, elektriķis, elektroniķis, mākslinieks, gan programmētājs, gan arhitekts un pat šuvējs. Tāpat, Mazās Brīnumzemes centra ikdienas darbu nodrošina gan gidi, kas pārzina dažādas svešvalodas, gan menedžeris, mārketinga speciālists un grāmatvedis. Piedāvātajās nodarbībās skolēni uzzināja vairāk par šīm profesijām un to, ko šie speciālisti īsti dara.
Izzinošā piedzīvojuma laikā bērni uzzināja, kā tiek veidota un darbojas aizraujošā modelisma pasaule. Atkārtoja un nostiprināja drošības iemaņas uz ceļa, dzelzceļa un mājās, kā arī pārbaudīja savas zināšanas par ceļa zīmēm. Iepazina tehnoloģijas, kas spēj darbināt miniatūrus vilcienus, auto un fabrikas, kā arī paši apguva telpisku maketu izveides pamatzināšanas un iemaņas. Tomēr būtiskākais – dalībnieki guva priekšstatu, kā tiek pieņemti lēmumi un cik daudz dažādu prasmju ir nepieciešamas ikvienam, kas darbojas biznesā.
Karjeras pasākuma otrajā daļā, katram skolēnam tika dota iespēja iejusties “Mazās Brīnumzemes” darbinieka lomā – darbnīcā viņi apguva maketu būves iemaņas un izveidoja savu mazās pasaules gabaliņu. Nodarbību noslēgumā visus darbus apvienojām kopā un ieraudzījām, cik daudzveidīga un interesanta ir pašu radītā pasaule.
Mazās Brīnumzemes piedzīvojums īsumā:
• Darba pasaules un mazā biznesa pasaules iespēju un izaicinājumu iepazīšana.
• Dažādu radošo tehnoloģiju, profesiju un starpnozaru jomu tuvplāns: māksla, mehatronika, arhitektūra, programmēšana, modelisms, animatorika u.c. tuvplānā.
• Radošums un prasme sadarboties – kompetences, kas jāizkopj šodienas un nākotnes profesionāļiem.
• Jauni inženierzinātņu un vizuālās mākslas izteiksmes veidi jeb kas ir animatorika.
• Iejušanās “Mazās Brīnumzemes”darbinieku lomā – telpisku 3D maketu būves darbnīca.
• Darbnīcas pieredze – darbošanās ar dabiskiem taktīliem materiāliem, draudzīgiem videi un cilvēkam jeb kā izmantot zināmus materiālus netradicionālā formā.
• Izveidotais makets paliek skolēna rīcībā – iespējams turpināt darbu skolā, mājās vai izveidot skolēnu kopdarba izstādi skolā.
• Kompetenču pieeja praksē jeb kā pēc skolas beigšanas būt pieprasītam darba tirgū. Mākslinieks, programmētājs, galdnieks, elektriķis, arhitekts un menedžeris – viss vienā personā jeb cilvēks – orķestris.

Pasākums notika Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.