ape

Lai rosinātu jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā  18. februārī Karjeras pasākumā “Ēnu diena”, piedalījās Palsmanes pamatskolas 1. –  4. klases skolēni, kuri   tika  iepazīstināti ar Smiltenes novada pašvaldības policijas darbu.

Savukārt 4. – 6. martā Karjeras pasākums “Mana profesija” notika Palsmanes un  Blomes pamatskolā, kur 1. – 9. klašu skolēni tika iepazīstināti ar biedrības “Zelmeri Pro” menedžmentu un noskaidroja kādu profesiju cilvēki nodrošina to darbību. Skolēni iedvesmojās no saksofonista Ivara Strautnieka karjeras veiksmes stāstiem. Iepazinās ar pūšamo mūzikas instrumentu specifiku, atsevišķu instrumentālistu, instrumentu, ansambļa un pūtēju orķestra kopējo darbu un to darbību. Noskaidroja kāda izglītība un pieredze nepieciešama  mūziķim. Vecākas klases skolēni tiks iepazīstināti ar dažāda žanra mūziku un to izpildīšanas īpatnībām. Vēroja paraugdemonstrējumus dažādiem instrumentiem un piedalījās pūtēju instrumentu  izzinošā konkursā. 

Sagatavoja

Projekta koordinatore

Maira Kupriša