tggg

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros pie Smiltenes vidusskolas līdzpārvaldes skolēniem, ar nodarbību – diskusiju „Mērķu izvirzīšana un sasniegšana”,  viesojās enerģisks uzņēmējs, jauniešu iedvesmotājs, BMX riteņbraucējs un treneris, Vīnkalniešu piedzīvojumu nometņu vadītājs, itāļu kultūras popularizētājs un vienkārši pozitīvs cilvēks Artis Žentiņš. Viņš dalījās pieredzē ar jauniešiem par dzīves mērķiem, to izvirzīšanu un īstenošanu. Kopā ar sievu Eviju, Artis skolēniem ļāva ielūkoties savā personīgajā pieredzē, kā īstenot sapņus un nepadoties dažādu dzīves grūtību priekšā. Ilustratīvi rādot fotogrāfijas no personīgā arhīva, Artis parādīja, ka par spīti neprognozējamām grūtībām dzīvē var un vajag atrast jaunus risinājumus, celties un iet pēc vissmagākajiem kritieniem kā arī nebaidīties no pārmaiņām. Svarīgs ir stiprs gribasspēks un vēlme kaut ko sasniegt. Pēc domu rosinošas sarunas, diskutējot ar jauniešiem, kopīgi tika izvirzīti katra personiskie un komandas mērķi, vērtības un kvalitātes. Caur aktivitātēm, spēlēm un grupu darbiem jaunieši guva jaunu pieredzi un vēlmi nebaidīties, ticību sev. Kāds diskusijas dalībnieks pēc pasākuma teica, ka redzot prezentāciju un dzirdot stāstīto, guvu labu atbalstu savai nākotnei. Ļoti iedvesmojoši!