Teritoriju apsaimniekošana
Kapu_svetki_2024

2024. gada jūlijā un augustā Smiltenes novada kapsētās norisināsies ikgadējie kapusvētki. Savukārt septembrī un oktobrī degsim svecītes mirušo tuvinieku piemiņai. Lai bijušie un esošie novadnieki savlaicīgi spētu plānot mirušo tuvinieku atceres pasākums, piedāvājam to apkopojumu 2024. gadam.

  • Kapusvētki 2024

Norises vieta

Laiks

Raunas kapos

6. jūlijā 14.00

Smiltenes pilsētas kapos

21. jūlijā 11.00

Smiltenes meža kapos

21. jūlijā 13.00

Aumeisteru kapos *

28. jūlijā 14.00

Drustu kapos

3. augustā 15.00

Palsmanes kapos

4. augustā 11.00

Gaujienas kapos

18. augustā 14.00

Apes meža kapos

25. augustā 12.00

Apes pilsētas kapos

25. augustā 14.00

 

  • Svecīšu vakari 2024

Norises vieta

Laiks

Palsmanes kapos

14. septembrī 18.00

Aumeisteru kapos*

14. septembrī 18.00

Drustu kapos

21. septembrī 17.00

Smiltenes meža kapos

28. septembrī 17.00

Smiltenes pilsētas kapos

28. septembrī 18.00

Apes meža kapos

28. septembrī 16.00

Apes pilsētas kapos

28. septembrī 18.00

Raunas kapos

5. oktobrī 18.00

Gaujienas kapos

5. oktobrī 18.00

*Aumeisteru kapi atrodas Zvārtavas pagastā, Valkas novadā

 

Sagatavoja: Madara Mūrniece-Krūmiņa, Komunikācijas un mārketinga speciāliste