Pašvaldība Teritoriju apsaimniekošana
Kapa_vietu_aktešana

Smiltenes novada pašvaldības kapu komisija ir veikusi kapu aktēšanu Smiltenes kapsētās kopš 2018. gada. Nākošā kapu aktēšana ir plānota 2024. gada jūnijā.

Nekopto kapu vietu aktēšanu komisija veic vienu reizi gadā, apzīmējot tās ar īpašu marķējumu. Ja piecu gadu laikā ir izveidoti pieci šādi akti, bet uzturētājs tā arī nav pieteicies, līgums par kapavietas uzturēšanu tiek izbeigts pēc sestā gada, un tiek uzstādīta zīme ar uzrakstu “Nekopta kapa vieta”. Pēc tam tiek izsūtīti paziņojumi par iespējamu kapavietas uzturēšanas tiesību pārtraukšanu, ja gada laikā netiek uzsākta kapavietas sakopšana. Kapsētas apsaimniekotājs ir tiesīgs šajās vietās veikt jaunus apbedījumus.

Kapsētu uzturēšanu Smiltenes novadā reglamentē pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 28/23, un ar tiem var iepazīties ŠEIT.

Neskaidrību gadījumā kapavietu uzturētājus vai viņu pilnvarotas personas aicinām vērsties SIA “Smiltenes NKUP”, Pils ielā 3a, Smiltenē, vai zvanīt pa tālruni 20007274. E-pasts informācijai: [email protected].

Informē: Saimnieciskā nodaļa un SIA “Smiltenes NKUP”.