Izglītība Jaunatne
yfu

Iepriekš jau ziņojām, ka no 2021. gada 06. decembra līdz 2022. gada 01. novembrim Smiltenes novada pašvaldības teritorijā tiks īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizēta atklāta projektu konkursa “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” projekts: “Kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveide Smiltenes novada pašvaldībā”. Projekta mērķa grupa ir Smiltenes novada pašvaldības jaunieši, jo īpaši jaunieši ar ierobežotām iespējām, vecumā no 13 līdz 25 gadiem un darba ar jaunatni veicēji Smiltenes novada pašvaldībā.

Projekta galvenās aktivitātes:

  1. Izstrādāt Jaunatnes politikas plānošanas dokumentu Smiltenes novada pašvaldībā, izvērtējot un pilnveidojot, bijušo Apes un Raunas novadu, jaunatnes politikas dokumentus;
  2. Sadarbības veicināšana ar Smiltenes novada jaunatnes nevalstiskajām organizācijām;
  3. Attīstīt skolēnu pašpārvaldes Smiltenes novada pašvaldības izglītības iestādēs;
  4. Iekļaut sabiedrībā jauniešus, īpaši jauniešus ar ierobežotām iespējām;
  5. Veikt mobilo darbu ar jaunatni Smiltenes novada pašvaldības pagastu teritorijās.

 

Projekta īstenošanas nolūkos ir izveidota aptaujas anketa jauniešiem par dažādām aktuālām tēmām jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai Smiltenes novadā. Ja Tu esi jaunietis vecumā no 10 - 25 gadiem, lūdzu atvēli laiku, aptuveni 10 minūtes, un aizpildi aptaujas anketu! Katra viedoklis ir svarīgs, lai Jaunatnes darbs Smiltenes novadā darbotos balstīti jauniešu interesēs. Anketa būs aktīva līdz šī gada 1. martam. 

Aptaujas anketu varat aizpildīt ŠEIT!