Izglītība
a

“Variņu pamatskolas atbalsta un attīstības biedrība” sadarbībā ar Variņu pamatskolu turpina realizēt jaunatnes iniciatīvu projektu “Kopā mēs varam”. Šī gada aprīlī, projekta ietvaros tika veikta ozolu stādīšana Palsas upes pakrastē.

Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus, arī projekta aktivitātes īstenot bija ierobežojoši, tomēr, neraugoties uz ārējiem apstākļiem, aprīlī izdevās īstenot jauniešiem nozīmīgu aktivitāti. Ar ozolu stādīšanu, pēc ilgstoša attālinātā mācību darba skolēniem, izdevās sasniegt projekta aktivitātes izvirzīto mērķi – saliedēt skolēnus, veidot apziņu par brīvprātīgā darba nepieciešamību, kā arī labiekārtot apkārtējo vidi. Šajā ierobežojumu laikā skolēni – klases ietvaros, varēja satikties klātienē un gūt prieku par atkal redzēšanos un kopā būšanu.

a

Ozolu birzs šalks nākamajām paaudzēm, un ļoti gribas ticēt, ka šeit, pie piemiņas plāksnes, variņieši tiksies savas valsts nozīmīgajās atceres dienās. Pirmos deviņdesmit ozolus iestādīja, godinot Latvijas Republikas 90 dzimšanas dienu. ''Lauku Avīzē'' tika izsludināts eseju konkurss, kurā piedalījās Variņu pamatskolas meitenes Linda Kalniņa, Zane Ošiņa, Klinta Beitika, Madara Lārmane(Krūmiņa), Agita Pole, Santa Mazjāne. Meitenes konkursā ieguva otro vietu, balvā saņemot 90 ozolu stādiņus. Projekta ietvaros tika iestādīti ozoli, un nu tā ir ozolu birzs Latvijas simtgadei.

a

Lai tā aug un zaļo, pieņemas spēkā un priecē Variņu iedzīvotājus, kā arī viesus,  skolas absolventus un jo īpaši mūsu radošās meitenes!

 

 “Variņu pamatskolas atbalsta un attīstības biedrības” valdes locekle, projekta vadītāja

Arita Brikmane

a

Jaunatnes iniciatīvas projekts pilnā apmērā tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS). Projekta “Kopā mēs varam!” realizācija aprīļa