Izglītība Pagastu pārvaldes
Bērni iepazīst profesijas
Palsmanes PII audzēkņi iepazīst darbu Zemessardzē. Foto - no skolas arhīva.

Ar maija mēnesi noslēdzas lielais darba cēliens, bet enerģijas, radošuma un svētku noskaņas Palsmanes pirmsskolā ir daudz. Viens no iestādes galvenajiem uzdevumiem šogad bija sadarbība, āra nodarbības un āra vides pilnveide.

Kopā ar grupas skolotājām bērni piedalījās sēšanas un stādīšanas darbos pērn ierīkotajās dobēs. Ar Kārļa Priedīša vecāku atbalstu šogad varējām sarušināt un papildināt augsni savas iestādes dobēs augļu kociņiem un apstādījumiem. Pateicoties Paulas un Alfa Ivanovu ģimenei, laukumā tapusi rotaļu virtuvīte.

Šis mēnesis ir bijis aktīvs arī “Bitītes” grupai, jo pie viņiem ciemojās dažādu profesiju pārstāvji. Paldies manikīrei Dinai Aleksejevai, kura bērniem stāstīja par roku higiēnu, Rūta Cērcinas opim Arnim Čamam, kurš iepazīstināja ar mežsaimnieka profesiju, Elīzas Frunzas tētim Igoram Frunzam (Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes, 25. Kaujas nodrošinājuma bataljons, Valmiera) par ieskatu  militārajā  dienestā, kā arī kosmetoloģei Jolantai Liniņai, kura deva bērniem vērtīgus padomus, kā rūpēties par savu seju.

Īpaši gaidīta un kopīgi  atzīmēta  iestādē bija  Ģimenes diena, kurā katra grupiņa veidoja nelielu sveicienu  koncertu saviem vistuvākajiem. Īpaši gaidīta tāpēc, ka šo pasākumu noslēdza stādu tirdziņš. Jau no agra pavasara grupās tika sēti, rūpīgi kopti dažādi stādi, lai tos par ziedojumiem piedāvātu koncerta apmeklētājiem. Ir bezgala liels prieks un gandarījums, jo saziedotā naudiņa nonāca mūsu novada rīkotajā akcijā “Balta, balta mana sirds”. Kopā tika saziedots 346 eiro, ko bērni 31. maijā - izlaiduma dienā - svinīgi nodeva šīs akcijas organizatorei Ingunai Slapjumai. Paldies bērniem, vecākiem, darbiniekiem un tirdziņa viesiem par dāsno ziedojumu labam un cēlam mērķim!

Aktīvākie iestādes makulatūras vācēji kopā ar skolotāju Aigu Eimani Daibē piedalījās SIA “ZAAO” rīkotajā pasākumā  “Urda svin”.

“Saulītes” grupa izmēģināja spēkus neparastā pārgājienā, šoreiz ar velosipēdiem, dodoties meklēt vasaru  Palsmanē.

Priecīgs notikums maija izskaņā  ir izlaidums. Ar iestādes himnu, sirsnīgām dzejas rindām un dažādām jautrībām 16 “Saulītes” grupas bērni pamās sveikas savam bērnudārzam, lai rudenī uzsāktu skolas gaitas. Vēlam izturību un labus panākumus!

Lai visiem izdodas atrast un paņemt enerģijas lādiņu no šīs vasaras!

Velo pārgājiens
Palsmanes PII grupas "Saulītes" bērni dodas aizraujošā pārgājienā. Foto - no skolas arhīva.

Sagatavoja: Dace Skorenko, Palsmanes pagasta pirmsskolas skolotāja