Attīstība Pašvaldība
Attēls

26.maija Domes sēdē tika saskaņots Raunas, Apes un Smiltenes novadu pašvaldību izstrādātais “Jaunizveidojamā Smiltenes novada pašvaldības administratīvās struktūras projekts”.

Jaunizveidojamās Smiltenes novada pašvaldības administratīvās struktūras projekts šī gada aprīlī tika prezentēts novadu deputātu kopsapulcei, nodots iedzīvotājiem izvērtēšanai un priekšlikumu sniegšanai. Pēc saņemto priekšlikumu izvērtēšanas, tie iestrādāti projektā un šobrīd ir sagatavota dokumenta gala versija.

Administratīvās struktūras projekta izstrāde aizsākās vēl 2020.gada otrajā pusē ar mērķi izveidot pamatotu jaunizveidojamā Smiltenes novada pašvaldības administratīvo struktūru, ievērojot politisko, ekonomisko, sociālo, kultūrvēsturisko un ģeogrāfisko situāciju.

Struktūras projekta izstrādē aktīvi iesaistījās gan Smiltenes, Apes un Raunas novada domju vadība un pašvaldības specialisti, lai nodrošinātu atklātu, efektīvu un saprotamu Apes, Raunas un Smiltenes pašvaldību apvienošanās procesu. Projekta pilnveidošanai apvienojamo novadu iedzīvotājiem bija iespēja sniegt priekšlikumus līdz š.g. 6. maijam.

Ar sagatavotā dokumenta gala versiju iespējams iepazīties mājaslapas sadaļā Teritoriāla reforma.

Izstrādātais “Jaunizveidojamā Smiltenes novada pašvaldības administratīvās struktūras projekts” līdz 5.jūnijam tiks iesniegts Valsts reģionālās attīstības aģentūrā.

 

Paldies visiem iedzīvotājiem, kas atsaucās aicinājumam un iesniedza savus priekšlikumus projekta pilnveidošanai!