Izglītība Jaunatne
Atklāj sevi

Smiltenes novada Izglītības pārvalde aicina piedalīties konkursā “Dalība nometnē Atklāj sevi” ar mērķi atbalstīt motivētus bērnus, kas tuvojas pusaudža vecumam un tiecas pilnveidot sevi, bet vēl neapzinās sevi kā pašpietiekamu personību, kas jūtas droši un pārliecināti vienaudžu vidū.

Konkursā var piedalīties 10-13 gadus veci bērni, kas ir Smiltenes novada administratīvās teritorijas iedzīvotāji. Pieteikumus var iesniegt no 2024. gada 3. maija līdz 29. jūnijam.

Pieteikties konkursam var iesniedzot vecāku rekomendācijas vēstuli un aizpildītu labo darbu atsauksmju lapu:

 • klientu apkalpošanas centros Smiltenes novada administratīvajā teritorijā;
 • slēgtā aploksnē ievietojot pastkastītēs, kas atrodas pie pagastu pārvalžu ēkām;
 • sūtot elektroniski uz e-pasta adresi [email protected];
 • nosūtot pa pastu uz adresi - Smiltenes novada pašvaldība, Dārza iela 3, Smiltene, LV- 4729.

Konkursa pieteikumi, kas saņemti pēc noteiktā termiņa, netiek vērtēti un nepiedalās konkursā.

Kritēriji dalībnieku izvērtēšanai:

 • aktīva iesaistīšanās jaunatnes darba aktivitātēs;
 • patstāvīga pienākumu veikšana, kas saistīta ar jaunatnes darbu (piemēram, palīdzība pasākumu organizēšanā);
 • iniciatīvas izrādīšana aktivitāšu plānošanā (piemēram, idejas un to realizēšana);
 • labie darbi skolā un ārpus tās tiks uzskatīti par priekšrocību;
 • jaunu dalībnieku iesaistīšana jaunatnes darbā un pasākumu organizēšanā;
 • ieteikuma vēstule no vecākiem;
 • aizpildīta atsauksmju lapa;
 • spēja dalīties ar citiem par nometnē piedzīvoto (pēc nometnes jaunatnes darbinieki noorganizē satikšanās vakaru “Nometnes pieredzes stāsti”, kurā balvas saņēmējs dalās ar pieredzi savā vienaudžu lokā, gan stāstos, gan praktiskās aktivitātēs.)

Papildus skaidrojumus par konkursa norisi var saņemt, sazinoties ar Smiltenes novada Izglītības pārvaldes jaunatnes darbinieci Ilzi Zīriņu, e-pasts [email protected]

Nometne "Atklāj sevi!" norisināsies no 2024. gada 28. jūlija līdz 7. augustam Liepupes pagasta "Ataugās". Vairāk par nometni.

Atklāj sevi