Kultūra
Attēls

25.aprīlī diviem mūsu izciliem novadniekiem atzīmēsim nozīmīgas jubilejas - Arnoldam Oskaram Pirro - 140 un Birutai Žurovskai – 90.

Arnolds Oskars Pirro (25.04.2021. – 16.07.1949.) – fotogrāfs, kurš visu savu mūžu, godprātīgi strādājot un fotografējot Smilteni, iemūžinot iedzīvotājus un viņu sadzīvi gan priekos, gan bēdās, radījis unikālas kultūrvēsturiskas liecības par mūsu pilsētu un cilvēkiem no pagājušā gadsimta sākuma līdz pat 1940.gadu beigām.

Arnolds Oskars Pirro bija zinātkārs eksperimentētājs fotografēšanas lauciņā. Viņa mūža sapnis – fotogrāfijas, pat naktīs mēģināja, eksperimentēja, kā tās iegūt. Viņš pirmskara laikā Vācijā pasūtīja speciālas filmiņas diapozitīviem, jo Latvijā tādu vēl nebija.

A.O.Pirro intereses bija ļoti daudzpusīgas - viņš labi pārvaldīja vācu un krievu valodu, pašmācību ceļā apguva esperanto valodu. Prata skaisti iekārtot dārzu, izgriezt no koka putniņus, darināja svečturus. Mantojis no tēva muzikalitāti, Arnolds Oskars Pirro spēlēja vijoli Smiltenes Mūzikas un dziedāšanas biedrības orķestrī, savam priekam arī klavieres. Daudz interesantu faktu, fotogrāfiju un personisko lietu var apskatīt viņam veltītajā izstādē Smiltenes bibliotēkā “Foto zibsnis mūžībai”. Vairāk par A.O.Pirro var uzzināt ŠEIT.

Vislielākā pateicība A.O.Pirro mazmeitai Inesei Upmalei par vectēva mantojuma saglabāšanu, dalīšanos ar to un atmiņu stāsta rakstīšanu!

Gleznotāja un dzejniece Biruta Žurovska (25.04.1931. – 18.03.2009.) daudziem smilteniešiem un viņas talanta cienītājiem atmiņās palikusi kā ļoti radoša, sirsnīga, dvēseliski inteliģenta un ar labu humoru apveltīta. Katra tikšanās ar mākslinieci bija kā svētki.

Viņas pirmais dzejoļu krājums “Līdz rudenim” tika izdots 2002.gadā. Tam sekoja nākamie - Uzziedēt gaismā”, “Baltā pasaulē dzīvot”, “Caur ceriņu mākoni zilu”, “Krāj sevī sauli”, “Iziet caur dzīvi”, “Sirds šūpojas baltajos mākoņos” un atmiņu stāstu grāmata “Raibu raibie notikumi”. Katru grāmatu paspilgtina Birutas gleznu reprodukcijas.

Paldies Birutas mazdēlam Agnim Žurovskim un Smiltenes novada muzejam par uzticētajām gleznām izstādei ”Sirds šūpojas vasarā un ziedu smaržā…”. Literatūras izstādē izliktas grāmatas, dzejoļu un rakstu publikācijas no periodiskajiem izdevumiem.

Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, ikvienam bibliotēkas apmeklētājam ir iespēja abas izstādes aplūkot līdz 31.maijam.

Par citu mūsu novadnieku jubilejām informācija apkopota ŠEIT.

Attēls

Informāciju sagatavoja:
Alda Liuke,
Smiltenes bibliotēkas bibliogrāfe