Projekti
ape
tfh

Projekta “Apes motosporta tradīciju godināšana un Apes moto trases labiekārtošana” ietvaros veikti nozīmīgi darbi gan savas vietas identitātes stiprināšanai un popularizēšanai, gan Apes moto trases teritorijas pilnveidošanai. Viens no paveiktajiem darbiem ir Apes pilsētas teritorijā uzstādītais unikālais vides objekts – krāsaini stilizēti divi motocikli, kur uz viena no motocikliem jau atrodas braucējs, bet uz otra – katrs pats var iejusties braucēja lomā.

Šis vides objekts ir cieņas, vēstures, dzīvesveida simbols, kurš godina senākās motosporta sacensības Latvijā, un ir kā veltījums motoru pasaules cienītājiem, cieņas izrādījums Apes cilvēkiem. Šogad sacensības “Vaidavas kauss” svinēja savu 50. gadu jubileju, un ir saprotams, ka šis 50 gadu moto maratons nevarētu pastāvēt un būt bez cilvēkiem, kuri tur šo tradīciju joprojām dzīvu. Teju ikviens mazāks, lielāks apenietis ir līdzās stāvējis pie Vaidavas kausa organizēšanas. Otrs paveiktais darbs saistītas ar Apes moto trases teritorijā veikto apgaismojuma izbūvi, uzstādot apgaismojuma vienības, tādējādi būtiski pagarinot iespēju visiem aktīvās dzīves piekritējiem darboties, trenēties un pilnveidot savas prasmes trases teritorijā arī tumšajā diennakts laikā, īpaši ziemas mēnešos, kad trase tiek izmantota ne tikai motosporta treniņiem, bet arī distanču slēpošanai un skijoringam.

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

 

f

Attīstības un plānošanas nodaļa