Pašvaldība
dome

Komiteju sēdes notiks:

  • otrdien, 20.jūlijā, plkst. 8.30 - Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgā komitejas sēde;
  • otrdien, 20.jūlijā, plkst. 11.00 - Sociālo un veselības jautājumu pastāvīgā komitejas sēde;
  • otrdien, 20.jūlijā, plkst. 14.00 - Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komitejas sēde;

Ar komiteju sēžu darba kārtībām var iepazīties sadaļā “Komiteju sēdes”.

Komiteju sēdes notiks Smiltenes novada Kultūras centra mazajā zālē, Gaujas ielā 1, Smiltenē, ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus.

Domes sēde notiks trešdien,28.jūlijā, plkst. 14.00 Smiltenes novada Kultūras centrā, Gaujas ielā 1.

Ar domes sēdes darba kārtību var iepazīties sadaļā “Domes sēdes” .

Domes sēde notiks klātienē, tomēr, lai nodrošinātu iespēju klātienē piedalīties visiem  deputātiem un ievērotu valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības,

iedzīvotāji aicināti domes sēdi vērot tiešraidē Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā un sociālā tīkla facebook.com novada pašvaldības lapā.