Sabiedrības līdzdalība
gh

Latvijas valsts nodrošinās Ukrainas pilsoņiem, kuri izceļo no Ukrainas militārā konflikta dēļ, mītnes vietu, pārtiku un cita veida palīdzību.

Lai varētu uzturēties un strādāt Latvijā, Ukrainas pilsoņiem tiks izsniegtas ilgtermiņa vīzas saistībā ar tiesībām uz nodarbinātību Latvijā.

Dodoties uz Latviju, lūdzam Ukrainas pilsoņus neaizmirst ceļošanas dokumentus. Ceļošanas dokumentu neesamība nebūs šķērslis Ukrainas pilsoņu ieceļošanai Latvijā.

Medicīnisko dokumentu neesamība (sadarbspējīgs sertifikāts, Covid-19 tests) nebūs šķērslis Ukrainas pilsoņu ieceļošanai Latvijā.

Ja, ierodoties Latvijas teritorijā, jums vai ģimenes loceklim ir nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība, informējiet par to robežšķērsošanas vietā strādājošo Valsts robežsardzes amatpersonu vai zvaniet uz 113.

Ierodoties Latvijā, caur robežšķērsošanas punktiem (ārējā robeža, lidosta):

  • Notiks robežpārbaudes personām, kuras ieceļo ar biometriskajām pasēm, un vīzu izsniegšana personām, kurām ir citi ceļošanas dokumenti, bet nav vīzas ieceļošanai Eiropas Savienībā. Ja personai nav ceļošanas dokumenti, sadarbībā ar Ukrainas kompetentajām iestādēm tiks veikta personas identitātes noteikšana.
  • Tie Ukrainas pilsoņi, kuriem nav mītnes vietas Latvijā, informē Valsts robežsardzes amatpersonu par palīdzības nepieciešamību.

Ierodoties Latvijā, šķērsojot Latvijas-Igaunijas vai Latvijas-Lietuvas robežas:

  • Tie Ukrainas pilsoņi, kuriem nav mītnes vietas Latvijā, sazinās ar Valsts robežsardzi, zvanot uz diennakts tālruni: +371 67913569+371 67913568.

 

Kontaktinformācija

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

  • Lai noskaidrotu vairāk par ilgtermiņa vīzu pieteikšanas un saņemšanas procedūru, zvaniet uz telefona nr.:
    • +371 67209400 (pirmdien-ceturtdien 8:30-16:00; piektdien 9:00-15:00)

Valsts robežsardze

 

1. Informācija ukraiņu valodā:

Інформація щодо в'їзду до та перебування в Латвії

Латвійська держава забезпечить проживання, харчування та іншу допомогу громадянам України, які виїжджають з України у зв'язку з військовим конфліктом.

Для перебування та працевлаштування в Латвії, громадянам України будуть видаватися довгострокові візи з правом працювати в Латвії.

Відсутність медичних документів (сертіфікат вакцинациї, тест на Covid-19) не буде перешкодою для громадян України для в’їзду до Латвії.

Якщо під час прибуття на територію Латвії вам або члену вашої сім’ї потрібна термінова медична допомога, повідомте про це співробітника Держприкордонслужби, який працює на пункті пропуску кордону, або  за номером 113.

Під час прибуття через пункти пропуску (зовнішній кордон, аеропорт)

Для осіб, які в’їжджають з біометричними паспортами, прикордонні перевірки,  а візи будуть видаватися особам, які мають інші проїзні документи, але не мають візи для в’їзду до Європейського Союзу. Якщо особа не має проїзного документа, її ідентифікують у співпраці з компетентними органами України.

Громадяни України, які не мають місця для проживання в Латвії, повинні повідомити працівників Держприкордонслужби про необхідність допомоги.

Прибуття, перетинаючі кордон Естонії чи Литви

Громадянам України, які не мають місця для проживання в Латвії, необхідно звернутися до Держприкордонслужби за телефонами: +371 67913569+371 67913568.

Де отримати інформацію?

Про порядок подачі документів на візу та оформлення довгострокової візи:

+371 67209400 (понеділок-четвер 8:30-16:00; п'ятниця 9:00-15:00)

За перетин державного кордону: +371 67913569+371 67913568 (24/7)

 

2. Informācija krievu valodā:

 

Информация про въезд и пребывание в Латвии

Латвийское государство обеспечит гражданам Украины, которые выезжают из Украины из-за военного конфликта, место проживания, продовольствие и другую помощь.

Чтобы граждане Украины могли проживать и работать в Латвии , им будет выдаваться долгосрочная виза с правом работы в Латвии.

Отсутствие медицинских документов (действующий сертификат, тест на Ковид-19) не будет препятствием для въезда граждан Украины в Латвию.

Если вам или члену вашей семьи необходима неотложная медицинская помощь, то при въезде на территорию Латвии сообщите это работающему в пункте пересечения границы должностному лицу Государственной стражи границы или позвоните по телефону 113.

Въезжая через пункты пересечения границы (внешняя граница ЕС, аэропорт):

Пограничный контроль будет проводиться для лиц, въезжающих с биометрическими паспортами, а визы будут выдаваться лицам, имеющим другие проездные документы, но не имеющим визы для въезда в Европейский Союз. Если у лица нет проездного документа, личность будет идентифицирована в сотрудничестве с компетентными органами Украины.

Те граждане Украины, у которых нет места проживания в Латвии, надо сообщить должностному лицу Государственной охраны  границы о необходимости помощи.

Въезжая через границу Эстонии или Литвы:

Гражданам Украины, у которых нет места проживания в Латвии, надо связаться с Государственной стражей границы по телефонам +371 67913569+371 67913568.

Где получить информацию?

О процедуре запроса и получения долгосрочной визы:

+371 67209400 (Понедельник-Четверг 8:30-16:00; Пятница 9:00-15:00)

О пересечении государственной границы:

 +371 67913569 , +371 67913568 (24/7)