labklajibas ministrija

 

Sociālie uzņēmumi varēs saņemt vienreizējo algas kompensāciju par personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem nodarbināšanu, ja minētās personas pirms darba attiecību uzsākšanas būs reģistrējušās Nodarbinātības valsts aģentūrā bezdarbnieka statusā.

Jauno atbalsta veidu paredz grozījumi vairākos Ministru kabineta noteikumos, kuri ir izstrādāti, lai palielinātu  nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū. Tie otrdien, 6. jūlijā, apstiprināti valdības sēdē.

Kompensāciju plānots noteikt vienādu ar nodarbinātai personai aprēķināto un izmaksāto mēnešalgu par pirmo pilno kalendāro nodarbinātības mēnesi, un tās apmērs nepārsniegs 100 procentus no vidējās darba algas attiecīgajā profesijā.

Minētais nepieciešams, jo bezdarbnieki ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem ir personu grupa, kas atrodas īpaši grūtos apstākļos zemākas darba produktivitātes dēļ, līdz ar to minētai personu grupai ir grūtāk iekārtoties darbā. Atbalsta mērķis ir motivēt sociālos uzņēmumus sabiedrības veselības krīzes un pēckrīzes apstākļos pieņemt darbā šīs grupas bezdarbniekus. Jaunais atbalsts palielinās nodarbinātības iespējas personām ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem.

2021. gada jūnija beigās bezdarbnieka statusā bija reģistrētas 67 606 personas.

 

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš,

Labklājības ministrijas

Komunikācijas nodaļas

sabiedrisko attiecību speciālists