Pašvaldība
deputati

Šodien, 1.jūlijā, plkst.16.00 aizritēja jaunievēlētā Smiltenes novada pašvaldības priekšsēdētāja sasauktā ārkārtas domes sēde, kurā ievēlētas Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece kultūras un sociālajos jautājumos Astrīda Harju un Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Gita Mūrniece, izveidotas pastāvīgās komitejas un ievēlēti komiteju locekļi.

Likuma “Par pašvaldībām” 20.panta pirmās daļas pirmais teikums noteic, ka pēc domes priekšsēdētāja ievēlēšanas no attiecīgās domes deputātiem ievēl priekšsēdētāja vietnieku un pastāvīgās komitejas.  

Ņemot vērā likuma “Par pašvaldībām” 40. pantu – priekšsēdētāja vietnieki tiek ievēlēti ar balsošanas zīmēm gluži tāpat, kā pirmajā domes sēdē tiek ievēlēts pašvaldības priekšsēdētājs. Pirms vietnieku ievēlēšanas no deputātu vidus balsu skaitīšanas komisijā priekšsēdētājs izvirzīja deputātus Ervinu Labanovski (PROGRESĪVIE), Daini Aļeksējevu (LA) un Mārtiņu Vīgantu (NA-VL-TB/LNNK), par izvirzīto komisijas sastāvu vienbalsīgi nobalsoja visi klātesošie deputāti.

Balsojot atklāti, ar vienbalsīgu deputātu balsojumu  - ar 15 balsīm “par”, par Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieci kultūras un sociālajos jautājumos tika ievēlēta deputāte Astrīda Harju (JV), par Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieci,  vienbalsīgi ar 15 balsīm “par”, tika ievēlēta deputāte Gita Mūrniece (LA).

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 50.pantu un 51.pantu, atklāti balsojot ar 15 balsīm “par” Smiltenes novada pašvaldības domes deputāti vienoti apstiprināja Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgas komitejas,  Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas un Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas izveidi.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 50.pantu un 51.pantu, atklāti balsojot ar 15 balsīm “par” turpmāk:

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja turpmāk darbosies 11 deputātu sastāvā:

 1. Edgars Avotiņš, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 2. Jānis Āboliņš, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 3. Mārtiņš Vīgants, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 4. Dainis Aļeksējevs, “Latvijas Attīstībai”
 5. Raivis Vizulis, “Latvijas Attīstībai”
 6. Gita Mūrniece, “Latvijas Attīstībai”
 7. Ilze Vergina, „Jaunā Vienotība”
 8. Astrīda Harju, „Jaunā Vienotība”
 9. Ainārs Mežulis, „Zaļo un Zemnieku savienības politiskās partijas “Latvijas Reģionu Apvienība”
 10. Ervins Labanovskis, „PROGRESĪVIE”
 11. Otārs Putrālis. „PROGRESĪVIE”

Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgā komiteja būs 7 deputātu sastāvā:

 1. Mārtiņš Vīgants, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 2. Andris Abrāmovs, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 3. Dainis Aļeksējevs, “Latvijas Attīstībai”
 4. Gita Mūrniece, “Latvijas Attīstībai”
 5. Ainārs Mežulis, „Zaļo un Zemnieku savienības politiskās partijas “Latvijas Reģionu Apvienība”
 6. Astrīda Harju, „Jaunā Vienotība”
 7. Ervins Labanovskis, „PROGRESĪVIE”

Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja darbosies 7 deputātu sastāvā:

 1. Andris Abrāmovs, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 2. Inga Ērgle, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 3. Raivis Vizulis, “Latvijas Attīstībai”
 4. Māris Zālītis, “Latvijas Attīstībai”
 5. Toms Markss, „Zaļo un Zemnieku savienības politiskās partijas “Latvijas Reģionu Apvienība”
 6. Ilze Vergina, „Jaunā Vienotība”
 7. Otārs Putrālis, „PROGRESĪVIE”

Pirmās komiteju sēdes laikā tiks ievēlēts attiecīgās komitejas priekšsēdētājas no komitejas locekļu vidus.  

 

Informāciju sagatavoja,

Linda Beitika,

Smiltenes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste