Būvvalde
Tipveida projekti

Jau iepriekš ziņots, ka Smiltenes novada Būvvalde 2023. gadā izstrādāja mazēku jeb palīgēku projektus, lai novada iedzīvotājiem atvieglotu un paātrinātu to būvniecības procesu. Sagatavoto dokumentāciju ikviens novada iedzīvotājs var izmantot bez maksas.

Kopumā Būvvalde brīvai piekļuvei sagatavojusi septiņus dažādus palīgēku projektus, dodot iespēju tos ērti pielāgot jebkurai atrašanās vietai, izvēloties sev piemērotāko veidu un fasādes krāsu. Piedāvāto ēku apbūves laukums, atbilstoši likumdošanai, nav lielāks par 25 m2. Ar piedāvātajiem variantiem var iepazīties sadaļā “Būvvalde –Tipveida projekti”.

Iedzīvotāji, kuri vēlas savā īpašumā īstenot kādu no ēku projektiem, aicināti izmantot pašvaldības tīmekļvietnē atrodamo brīvpiekļuves tipveida būvniecības ieceres dokumentāciju, kuru kopā ar grafisku informāciju par būves novietojumu zemesgabalā jāiesniedz Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/) Smiltenes novada Būvvaldei. Dokumentus iespējams iesniegt arī klātienē, Dārza iela 11, Smiltenē, kur Būvvaldes darbinieki palīdzēs noformēt un iesniegt projekta dokumentāciju sistēmā.