Sabiedrības līdzdalība Veselība
Ģimenes psihoterapijas konsultācijas

No 1. marta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Konsultatīvā nodaļa ESF līdzfinansētā projekta 9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros sāk nodrošināt ģimenēm ar bērniem bezmaksas ģimenes psihoterapijas konsultācijas. Ģimenes psihoterapijas konsultācijas notiks Latvijas Sistēmisko un ģimenes psihoterapeitu biedrības psihoterapeitu (psihoterapijas speciālistu) vadībā.

Ģimenes psihoterapijas mērķis ir stiprināt ģimeni kā vienotu veselumu, palīdzot identificēt un mazināt problēmas, kas traucē ģimenes sekmīgai funkcionēšanai. Ģimenes psihoterapija rosina ģimenes locekļus mainīt neprasmīgas, savstarpēji noliedzošas attiecības ģimenē, veicina lielāku savstarpējo sapratni, iecietību un laipnību.

Ģimenes psihoterapijas konsultācijas var notikt gan visai ģimenei vienlaicīgi, gan arī citādi - vecākam ar bērnu, vecākiem bez bērniem, vairākiem ģimenes locekļiem vienlaikus vai arī kā individuālās konsultācijas. Jebkurā gadījumā – konsultācijas mērķis būs stiprināt ģimeni kopumā, atklāt tajā līdz šim slēptos resursus, pilnveidot un attīstīt sadarbības un konfliktu risināšanas prasmes utt.

Projekta ietvaros nodrošinātās psihoterapeitiskās konsultācijas būs ne īsākas par stundu un garākas par pusotru stundu, tās notiks vidēji reizi nedēļā. Katra ģimene varēs saņemt no vienas līdz desmit konsultācijām (kopējais stundu skaits vienas ģimenes konsultācijām nedrīkstēs pārsniegt desmit stundas), taču izņēmuma gadījumos terapeitisko sesiju skaits varēs tikt palielināts.

Par iespējam pieteikties konsultācijai lūdzam skatīt pielikumā esošo "Iesniegumu". Turpat atrodams arī projektam piesaistīto psihoterapeitu saraksts, ar kuru var iepazīties un izvēlēties sev piemērotāko speciālistu.

Psihoterapijas speciālisti pakalpojuma ietvaros neveic atzinumu sagatavošanu tiesām, bāriņtiesām vai citām valsts vai pašvaldību iestādēm.

Lai pieteiktos pakalpojumam:

  • ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu var nosūtīt uz e-pasta adresi [email protected];
  • vai arī parakstītus dokumentus pa pastu nosūtīt uz adresi Ventspils iela 53, Rīga, LV 1002.

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Konsultatīvās nodaļas vadītāju Ingu Gulbi, tālr. 26 808 563.

IESNIEGUMS PSIHOTERAPIJAS KONSULTĀCIJU SAŅEMŠANAI