Izglītība Jaunatne Projekti
Grundzales_psk

Kamēr citi savelk jostas, tikmēr “Erasmus+” projektu īstenotāji var realizēt savas ieceres kā plānots. Smiltenes novada Grundzāles pamatskolā, salīdzinoši mazā lauku skolā, jau vairāk nekā 16 gadus tiek īstenoti starptautiskie projekti, kas ir iedvesmas telpa ikvienam skolā un attīsta prasmi kompleksi izmantot atsevišķos mācību priekšmetos iegūtās zināšanas un prasmes dažādās dzīves situācijās Eiropas kultūras daudzveidībā, kā arī māca novērtēt savas dzīves telpas iespējas un izaicinājumus.

Pēdējos divos gados skolā tiek īstenotas divas sadarbības partnerības (KA220): “Supervaroņi – vietējie ilgtspējīgas attīstības mērķu izaicinājumi zem starptautiskā mikroskopa” un “Lauku saimniecību kā ekoloģiskas un pedagoģiskas vides izmantošana – spēlē balstīta STEAM priekšmetu mācīšanās pieeja”.

“Supervaroņu” projekta mērķis bija mainīt pamatskolas skolēnu domāšanas veidu, lai palīdzētu viņiem rīkoties ilgtspējīgas pasaules labā.  Projektā iesaistītie seši partneri no Nīderlandes, Latvijas, Bulgārijas un Spānijas izmantoja savu pieredzi, lai izveidotu viegli īstenojamu programmu. Kopš projekta sākuma partneri ir izveidojuši un testējuši mācību stundu plānu, e-grāmatu, platformu un rīcības plānus. Pašā izstrādes kulminācijas brīdī partneri devās uz Kaseresu, pilsētu Spānijā, lai materiālus pārbaudītu kopā ar 6 skolēniem un diviem skolotājiem no visām valstīm. Skolēniem tas ļoti patika, un viņi atskatījās uz to, kā ļoti jauku pieredzi. Dažiem tas bija pat pirmais brauciens ārpus savas valsts.

Savukārt tepat uz vietas skolēni mācījās saskatīt vietējos izaicinājumus ilgtspējīgas attīstības jomā un ieraudzīja tos enerģijas resursu (ūdens, elektrības) taupīšanā, kā arī atkritumu šķirošanā, t. i., skolā sākām atsevišķi šķirot bioloģiskos atkritumus pirms vēl tas tika noteikts ar likumu. Skolēni  atzīst, ka viņiem “tā bija iespēja izpētīt interesantas tēmas, strādāt kopā komandā un dalīties ar lieliskām idejām. Tas viss ir saistīts ar radošumu, interaktivitāti un lieliskām diskusijām, kurās mēs varam dalīties savās domās un piemēros, un redzēt savu ideju realizāciju dzīvē". Vairāk info projekta mājaslapā https://localsuperheroes.eu/

Projekta “No skolas uz lauku saimniecību” mērķis ir veicināt interesi par zinātni, tehnoloģijām, inženierzinātnēm, matemātiku un mākslu (STEAM). Tajā jau gandrīz ir izstrādātas unikālas digitālās spēles un mācību programmu (24 mācību stundu plānu), kā starpdisciplināru mācību vietu izmantojot lauku saimniecības vai dabu. Šis ir inovatīvs izglītības projekts, kas skolēniem nevainojami integrē reālo un virtuālo pasauli. Projekts veido tiltu starp šīm divām pasaulēm, mudinot skolotājus pētīt jaunas tehnoloģijas un inovatīvas mācību metodes, tostarp STEAM pieejas metodes, un izstrādāt atvērtus izglītības resursus. Projekta partneri ir organizācijas no Turcijas, Polijas, Somijas, Grieķijas.

Kamēr skolotāji rada un aprobē mācību materiālus, tikmēr skolēniem, dodoties mācību ekskursijās, ir iespēja apgūt STEAM mācību priekšmetus zinātnes un inovāciju centros Daugavpilī, Ventspilī un Liepājā, kā arī audzēt mikrozaļumus tepat skolā un praktiski darboties topošajā skolas siltumnīcā. Pavasarī plānots, ka katra klases dosies uz kādu no tuvumā esošajām lauku saimniecībām, lai uz vietas apgūtu dabaszinātņu standarta kompleksos rezultātus. Vairāk info projekta mājaslapā  https://schooltofarm.com/

Virtuāli skolā realizētajām aktivitātēm var sekot skolas Facebook kontā https://www.facebook.com/grundzalespamatskola vai arī brauciet ciemos un skatieties paši, ko lauki var!