Projekti Sports Vide un infrastruktūra
Slēdz skeitparku

Ar 2024. gada 12. jūniju Smiltenes novada pašvaldība apmeklētājiem slēdz skeitparku Gaujas ielā 1, Smiltenē. Tā konstrukcijas ir novecojušas, smagi bojātas, kā rezultātā bīstamas lietotājiem.

Smiltenes novadā, īpaši, gada siltajā laikā, aktīvā atpūta, tostarp velo braukšana, ir ļoti populāra. Aicinām iedzīvotājus riteņbraukšanai šajā laikā izmantot citviet Smiltenē pieejamo sporta un atpūtas infrastruktūru – BMX trasi Silvas ciemā, daudzfunkcionālo sporta kompleksu “Teperis”, Veco parku u. c.

Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un pacietīgiem, jo jau tuvākajā laikā skeitparka teritorijā plānotas ievērojamas pārmaiņas. Smiltenes novada pašvaldība ir sagatavojusi un iesniegusi vērtēšanai Centrālajai finanšu un līguma aģentūrai projektu Publiskās ārtelpas attīstība Smiltenē - Smiltenes pilsētas aktīvās atpūtas parks", kura ietvaros ir plānots sliktā stāvoklī esošā Smiltenes skeitparka vietā izveidot ilgtspējīgu aktīvās atpūtas infrastruktūras objektu – “Pump track” trasi -, kā arī projekta īstenošanas teritorijā pārplānos un pilnveidos Smiltenes bērnu rotaļu laukumu, veidojot to mūsdienīgu un daudzfunkcionālu. Līdz ko būs saņemts projekta apstiprinājums no Centrālas finanšu un līguma aģentūras, tiks veikta iepirkuma procedūra, lai noskaidrotu būvniecības darbu veicēju, un uzsākti pārbūves darbi.