Digitālo resursu apkopojums, kas noderēs attālinātajās mācībās

Lai atvieglotu mācīšanos attālināti, ir radīti vairāki digitālie rīki, kas palīdz gan skolēniem, gan viņu vecākiem. Daudzi no tiem ir noderīgi arī skolotājiem – lai sagatavotos stundai.

Tā kā katram – skolēniem, vecākiem un skolotājiem – ir vajadzīga atšķirīga informācija un atbalsts attālinātās mācīšanās procesā, arī iecienītākie digitālie rīki katram ir savi. Parasti tiek izmantoti pat vairāki. Vecāku vērtējums par pieejamajiem digitālajiem resursiem ir atzinīgs – tie esot mūsdienīgi, saistoši, bērnam saprotami un ar bagātīgu saturu. Īpašu atzinību skolēnu un vecāku vidū izpelnījies digitālais resurss zinzinitis.lv, kur saistošā veidā iespējams iepazīt mūzikas instrumentus, doties virtuālā piedzīvojumā, aplūkot dārgumus, izspēlēt spēli un veikt citus aizraujošus uzdevumus. Tāpat uzmanību izpelnījusies vietne fizmix.lv, kur interesantā veidā var apgūt fizikas likumus. Kā atzīst deviņus gadus veca puiša mamma, viņas dēls šo vietni apmeklē gandrīz katru dienu un veic tur atrodamos eksperimentus, kamēr lielā māsa vidusskolas sadaļā apgūst mācību vielu. Kāds tētis savukārt stāsta, ka kopš pērnā pavasara, kad bērnam sporta stundās uzdots vingrot, liekot lietā tavaklase.lv nodarbības, ko raida “Re:TV”, viņu ģimene joprojām izmantojot šo iespēju. Tas tāpēc, ka iepaticies treneris Dinārs, kurš vada šos treniņus.

Digitālo resursu arī Latvijā šobrīd ir visai daudz, atliek tikai izvēlēties!

fizmix.lv

Portālā saprotami, interesanti un ar praktiskiem piemēriem tiek skaidrota fizikas teorija, pievēršot pastiprinātu uzmanību elektrodrošībai un energoefektivitātei.

maciunmacies.lv
Vietnē pieejamas spēles un citi interaktīvi līdzekļi latviešu valodas apguvei. Daudz materiālu tieši jaunākiem bērniem un tiem, kam latviešu valoda ir svešvaloda.

zinzinitis.lv
Rakstniecības un mūzikas muzeja radītā platforma bērniem, kur saistošā veidā iepazīt mūzikas instrumentus, doties virtuālā piedzīvojumā, aplūkot dārgumus, izspēlēt spēli un veikt citus aizraujošus uzdevumus.

education.minecraft.net
Platforma angļu valodā – ietver daudz gatavu virtuālo mācību resursu, kuros iespējams skolēniem sadarboties uzdevumu risināšanā konkrētos priekšmetos, kā arī vienlaikus apgūt programmēšanas pamatprasmes. Pieejams vairāk nekā 100 gatavu nodarbību.

startit.lv

Sociāls izglītības projekts ar mērķi attīstīt skolēnu digitālās prasmes un veicināt padziļinātu informātikas un digitālo prasmju apguvi skolās. Sadaļā “Datorika” skolēniem un skolotājiem ir iespēja bez maksas apgūt datoriku un programmēšanas pamatus. Pieejami gatavi materiāli un darba lapas no 1. līdz 9. klasei, kā arī video formāta lekcijas par pirmās mājaslapas izveidi, programmēšanu, virtuālo realitāti, “Android” mobilo lietotņu izstrādi, robotiku, 3D modelēšanu un printēšanu.

 

tavaklase.lv

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) radīta izglītojošā platforma piedāvā 20 minūšu garas video mācību stundas, kur pedagogi un dažādu jomu entuziasti mācību priekšmetus pasniedz interesantā un uzrunājošā veidā. Audiovizuālās mācību stundas radītas visām klašu grupām, lai palīdzētu apgūt mācību vielu un arī labāk sagatavoties pārbaudes darbiem. Video skatāmi vietnē tavaklase.lv, kā arī tiešraidē divos virszemes TV kanālos: piektdienās “Re:TV”, bet pirmdienās “TV24”.

maconis.zvaigzne.lv
Apgāds “Zvaigzne ABC” piedāvā izglītības iestādēm un skolēniem vairāk nekā 300 dažādus digitālos mācību materiālus – mācību e-grāmatas, darba burtnīcas, metodiskos līdzekļus pedagogiem un testu materiālus.

uzdevumi.lv

Plašs materiālu klāsts no 1. līdz 12. klasei – uzdevumi, teorija un testi dažādos mācību priekšmetos. Katram uzdevumam ir pieejami risinājuma soļi, lai skolēns varētu patstāvīgi apgūt mācību vielu un saprast savas kļūdas.

soma.lv
Vietnē pieejamas “Lielvārda” grāmatu e-versijas, viedgrāmatas, zinātniski mācību video, interaktīvās darba lapas, drukājamās darba lapas no pirmskolas līdz 12. klasei matemātikā, latviešu valodā, dabaszinībās, bioloģijā, fizikā, ķīmijā un ģeogrāfijā.

Mūzikas stundām skolotāji un vecāki īpaši iesaka platformas zinzinitis.lv/orkestra-skola un lnkc.gov.lv, kur pieejami digitālie resursi solfedžo. Tāpat ģimeņu vidū atzīts ir svētdienu rītos skatāmais Latvijas Televīzijas raidījums par mūzikas instrumentiem “Mūziķene” un balss ierakstītājs vocaroo.com.

Svešvalodu apguvē kā palīgs noder liveworksheets.com – plaša, interaktīva programma dažādās valodās, priekšmetos un dažādos virzienos gan pieaugušajiem, gan bērniem. Platforma liveworksheets.com sniedz iespēju izmantot ļoti lielu jau gatavo darba lapu resursu, kā arī ērti un viegli izveidot savām un savu klašu vajadzībām piemērotas “online” darba lapas. Vietnē var atrast materiālu par visdažādākajām tēmām, tostarp arī latviešu valodā, tikai jānomaina valoda, un darba lapu birums var sākties. Labs rīks vārdu krājuma apguvei ir quizlet.com. Tur iespējams izmantot gan jau gatavus vārdu krājuma komplektus, gan sastādīt savu unikālo, situācijai piemēroto komplektu. Skolēns šo var izmantot, lai mācītos ne tikai vārdu krājumu, bet arī rakstīt, klausīties, izskaidrot vārdus.

Mazākiem bērniem, arī pirmajām klasēm, interesanti uzdevumi un izglītojošas spēles pieejamas ziņu portāla LSM “Bērnistabā” – bernistaba.lsm.lv.

Īpaši pedagogiem noderīgi mācību un metodiskie materiāli pieejami “Skola2030” mācību resursu krātuvē skola2030.lv un Valsts izglītības satura centra vietnē visc.gov.lv. Savukārt platformā macibumateriali.lv skolotāji ievieto un apmainās ar pašu izstrādātiem materiāliem, kas iegūstami par samaksu. Tāpat apgāda “Zvaigzne ABC” e-grāmatnīca zvaigzne.lv piedāvā pedagogiem dažādus bezmaksas lejupielādējamus materiālus – skolotāja grāmatas, informātikas un vēstures uzdevumu sagataves.

Plašāks apkopojums par digitālajiem mācību rīkiem lasāms vietnē macospats.lv, kas tapusi IZM iniciatīvas “Mācos Pats” ietvaros. Iniciatīvu īsteno IZM sadarbībā ar vecāku organizāciju “Mammamuntetiem.lv” ar mērķi attālināto mācību laikā sniegt informatīvu un emocionālu atbalstu vecākiem, skolēniem, pedagogiem, izcelt pašvadītas mācīšanās ieguvumus un iespējas, kā arī radīt telpu diskusijām un pieredzes apmaiņai par šā brīža problēmsituācijām un iespējamajiem risinājumiem. Macospats.lv skatāmi arī ģimenes raidījuma “Vecāku stunda” ieraksti, kur speciālisti aplūko dažādas tēmas un sniedz atbildes uz aktuāliem jautājumiem, kas saistās ar attālināto mācīšanos.