Izglītība
tf

20. janvārī Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas skolēni un pedagogi pa klašu grupām pulcējās pie ugunskura, lai kopīgi pieminētu, atcerētos un stāstītu mūsu jaunajai paaudzei par 1991. gada barikādēm. Skolēni ar barikāžu atmiņu stāstiem bija iepazinušies arī klases stundās, skatoties dokumentālās filmas un lasot atmiņu stāstus.

Barikāžu atceres dienas moto Apē – pieminēt, atcerēties, atgādināt. Pie barikāžu ugunskura tikās barikāžu dalībnieki, kuri par pieredzēto stāstīja skolniekiem un pirmsskolas vecuma bērniem. Tie bija stāsti par tautas vienotību un savas zemes mīlestību.

Barikādes bija viens no nozīmīgākajiem Atmodas laika notikumiem, kas atspoguļo latviešu tautas saliedētību cīņā par Latvijas neatkarību un pauž nacionālās vērtības. 1991. gada janvāra barikādes ir arī izcils un unikāls starptautiskas nozīmes nevardarbīgas pretošanās piemērs, kā arī būtiska Latvijas vēstures sastāvdaļa.

tf

Informāciju sagatavoja:

Sarmīte Apine