Izglītība Sabiedrības līdzdalība
dfg

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola piedalījās nodibinājuma Iespējamā misija izsludinātajā konkursā "AS "Latvenergo" atbalsts izcilu fizikas kabinetu izveidei Latvijas vispārizglītojošās skolās" ar lielu ieinteresētību un reizē cerību uz mums labvēlīgu rezultātu. Lai skola augtu, piesaistītu erudītus un zinātkārus skolēnus, ir nepieciešams nodrošināt mūsdienām atbilstošu un kvalitatīvu aprīkojumu.

Konsultējoties ar skolas vadību un citiem dabaszinātņu skolotājiem, kā arī  apkopojot pašas padarīto darbu pēdējo trīs gadu garumā, tapa pieteikuma vēstule šim konkursam. Pieteikums sevī ietvēra detalizētu izklāstu par padarīto skolēnu un skolotāju labā skolā, reģionā un valstī, divus izvērstus stundu plānus un motivācijas vēstuli. Kā arī papildus tam visam bija jāaizpilda anketa, kurā jānorāda, kas tieši trūkst, lai īstenotu jauno saturu skolā. Rakstot pieteikumu konkursam, apkopojot padarīto, bija vērtīgi redzēt, ka darīts ir daudz. Noderēja arī fizikas pulciņa darbošanās, regulāra dalība konkursā FizmixEksperiments (ar nokļūšanu pusfinālā), dalīšanās ar pašas veidotiem darbiem portālā Fizmix.

20. septembrī tika noskaidroti uzvarētāji. No 48 skolu pieteikumiem, 10 Latvijas skolas uzvarēja un balvā saņems nepieciešamo fizikas kabineta aprīkojumu mācību procesa pilnveidei. Šajā sarakstā ir Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola ar balvas fondu 21000 eiro. Prieks un gandarījums ir liels!

Uzvara konkursā dod iespēju aprīkot skolas fizikas kabinetu ar mūsdienīgu mācību procesa apgūšanai nepieciešamu aprīkojumu, turklāt papildus tam balvā iekļauta arī fizikas skolotāju apmācība par aprīkojuma izmantošanu. Skolēniem būs iespēja lielākā mērā attīstīt tehnisko domāšanu un prasmes, vairāk veicot praktiskos darbus, radot motivāciju un prieku fiziku vēlāk apgūt arī vidējās un augstākās izglītības iestādēs!

Liels paldies Latvenergo un Iespējamā misija!