Pašvaldība
gerbonis

No 2021.gada 1. jūlija, apvienojoties Apes novada domei, Smiltenes novada domei un Raunas novada domei, darbu uzsāka jaunizveidotā atvasinātā juridiska persona – “Smiltenes novada pašvaldība”.

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009067337