Sabiedrības līdzdalība
gh

Ar baltu un biezu sniega kārtu mūs šogad pārsteidz ziema. Bērniem tas sagādā prieku, dodoties uz kalniņu, braukt ar ragaviņām, kā arī, ceļot sniega kalnus un sniegavīrus rotaļu laukumā. Šajā mēnesī 3-4 bērnu grupa “Kodoliņi” piedalās žurnāla “Pūcīte” konkursā “Pūcītes olimpiāde”, kur bērnudārzu grupiņas tiek aicinātas veidot savu sapņu sniegavīru. Bērni kopā ar skolotājām lēmuši, ka viņu sapņu sniegavīrs būs sniegavīrs, kas baro meža zvērus. Šo darbiņu bērni cītīgi veic visu ziemu, jo bieži dodas pastaigās pa mežu, lai vērotu meža dzīvi ziemā un dzīvnieku pēdas. Bērni ir priecīgi redzēt, ka viņu atnestais cienasts pēc dažām dienām ir nozudis – zvēri ir bijuši un mielojušies.

Vienmēr mēs cenšamies piedalīties valstij nozīmīgu svētku svinēšanā mūsu pilsētā. Mums patīk būt daļai no mazās Apes lielās kopienas, kur katra iedzīvotāja līdzdarbošanās nes pienesumu pilsētas dzīvei. Kā katru gadu, arī šogad piedalījāmies “Barikāžu atceres piemiņas dienas” norisēs pilsētas centrā, kad bērni savās ragaviņās velkot malkas pagales uz norādīto ugunskura vietu, bija līdzdalībnieki piemiņas ugunskura liesmas noturēšanai pilsētā. Vieniem iespaidīgi likās sabraukušie traktori, citiem maizītes pie ugunskura un siltā tēja, kas bija šo Barikāžu dienu neatņemamas sastāvdaļas.

Iestādē norit arī savi ikdienas darbi, kad skolotāji un bērni mācās, lai uzzinātu ko jaunu. 5-6 g. grupas “Vāverēni” bērniem ir interese izzināt pasauli. Lai virtuālais ceļojums noritētu interesantāk,  bērni pirms tam iejutās izgudrotāja un programmētāja lomā, izgatavojot katrs savu robotu un prezentējot to pārējiem grupas biedriem. Lai zinātu, kuram jāsteidzas palīgā, katrs robots tika pie vārda, kas sākās ar skaņu R un tika glīti uzrakstīti. Ceļojuma laikā bērni gan lasīja un gatavoja afrikāņu maskas, bumerangus, gan klausījās un skatījās šo valstu dziesmas un dejas, kā arī mācījās aizpildīt “Ceļošanas pases” atgriežoties mājās.

Savukārt “Kodoliņu” grupā tika pētīti dabas ritmi Latvijā. Runāts par to, kā nakts nomaina dienu un otrādi. Sadarbībā ar ģimenēm ,bērniem tika dota iespēja izzināt  katras ģimenes gulēt iešanas rituālus. Visi kopā skatījās ģimeņu iesūtītos video, kur bērni pastāsta, ko viņi dara ik vakaru pirms gulēšanas. Mēneša tēmas noslēgumā – aizraujoša pidžamu ballīte, kur visas dienas garumā bērnu radoša darbība, esot pidžamās, mijās ar jautrām rotaļām un dejām, kā arī cienāšanos ar pašu ceptiem kēksiņiem. Mēs esam pateicīgi, ka bērnu vecāki aktīvi mūs atbalsta uzdoto “mājas darbu” izpildē. Tas iedrošina izdomāt arvien jaunas aktivitātes.

Mazās grupas “Riekstiņi” un “Čiekuriņi”  bērni mācījās pirmās dārzkopja prasmes, iestādot grupas mazdārziņā pirmos sīpoli, lai drīzumā varētu paši baudīt pirmos vitamīnus – lociņus uz sviestmaizēm.

Iestādes pedagogi māca un mācās paši. Šajā mācību gadā viens no prioritārajiem gada uzdevumiem ir pilnveidot skolotāju digitālās prasmes. Janvārī, sadarbojoties ar Alūksnes novada pirmsskolas izglītības iestādi “Sprīdītis”, esam organizējuši divas Labākās pieredzes skolas digitālās pratības jomā, kurās katras iestādes skolotāji dalījās savā pieredzē, kā digitālās tehnoloģijas ieviestas dzīvē gan mācību procesa dažādošanai, gan sadarbībā ar vecākiem. Savukārt februārī, sadarbojoties ar Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādi “Pīlādzītis” un Skola 2030 eksperti Lieni Rolandu iepazīstināsim kolēģus, kā darboties e-vidē Skolo.lv.

Februāris ir Olimpiādes mēnesis. Arī mūsu iestādē notiek Meža olimpiāde, kurā sportiskas ziemas aktivitātes un rotaļas izbaudīja visu grupu bērni, dzenot projām ziemu un saucot sauli.

Tāpat kā citus gadus, mēs aicinām Apes pilsētas un pagasta iedzīvotājus vākt, krāt savās mājās makulatūru un, ja iespējams, nogādāt to mūsu iestādē, lai atbalstītu mūs ZAAO akcijā “Darīt dabai labu”. Paldies tiem, kas to dara regulāri - Guntas Ļuļes ģimenei!

 

Apes pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” vadītāja Iluta Apine