Uzņēmējdarbība
Afiša

Ceturtdien, 13. jūnijā pulksten 10.30 Cēsīs (Raunas ielā 12, Vidzemes koncertzāles telpās) Vidzemes plānošanas reģions (turpmāk – VPR) pulcēs mežsaimniecības un lauksaimniecības nozaru pārstāvjus, aicinot viņus vērtēt abu tautsaimniecības attīstībai būtisko nozaru status quo, lai rosinātu profesionālu diskusiju par nozaru attīstības iespējām nākotnē un sasaisti ar Vidzemes politikas plānošanas dokumentos definētajām prioritātēm un rīcībām.

Diskusiju saturs tiks izmantots Vidzemes reģiona politikas plānošanas dokumentu pilnveidei, lai mežsaimniecības un lauksaimniecības nozares Vidzemē pielāgotu Eiropas Zaļajam kursam un aprites ekonomikas stratēģijai. Plānošanas dokumentu pilnveide plānota ar mērķi padziļinātāk un apzinātāk piemērot aprites ekonomikas principus bioloģiskajiem atkritumiem un blakusproduktiem, kas Vidzemē rodas lauksaimniecības un mežsaimniecības vērtību ķēdēs.

Interesentiem vēl iespējams pieteikties dalībai pasākumā līdz š.g. 12. jūnijam plkst.10.00.

Jautājumu gadījumā par pasākumu aicinām sazināties ar projekta eksperti Lieni Klišāni ([email protected]).

programma

Diskusijas ar nozares pārstāvjiem tiek iniciētas Vidzemes plānošanas reģionam īstenojot 3F GREEN MODEL projektu par pārtikas un mežsaimniecības sektoru vērtību ķēžu adaptāciju Eiropas zaļā kursa un aprites ekonomikas vajadzībām. Projekts tiek īstenots Interreg Europe programmas ietvaros, kas ir Eiropas Savienības finansēta starpreģionu sadarbības programma, un kuras mērķis ir samazināt attīstības, izaugsmes un dzīves kvalitātes līmeņu atšķirības starp Eiropas reģioniem. Programmas galvenās aktivitātes vērstas uz dažādu Eiropas reģionu savstarpējo pieredžu apmaiņu un pārnesi reģionālās attīstības jautājumos, kā arī politikas instrumentu pilnveidi. 

Projekta 3F GREEN MODEL uzmanības lokā ir lopkopības atkritumu, lauksaimniecības nozares atkritumu, mežsaimniecības un koksnes atlieku apsaimniekošana un utilizācija, kā arī atjaunojamās enerģijas ražošana no lauksaimniecības pārtikas un mežsaimniecības vērtību ķēžu atkritumiem. Tāpat fokusā ir arī uzņēmējdarbības izaugsmes iespējas aprites ekonomikā lauksaimniecības pārtikas un mežsaimniecības nozarē.

Vidzemes plānošanas reģiona mērķis projektā ir Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2022.-2027. gadam uzlabošana, kas palīdzēs reģionam virzīties uz ilgtspējīgiem  ražošanas un bioatkritumu apsaimniekošanas modeļiem, tuvinot uzņēmumu un organizāciju atbilstību aprites ekonomikas principiem un arvien informētāka tirgus prasībām.

Vienlaikus, visi projektā iesaistītie partneri, tai skaitā Vidzemes plānošanas reģions, veic labās prakses piemēru apkopošanu aprites ekonomikai lauksaimniecības, pārtikas un mežsaimniecības nozarēs, identificējot bioatkritumu izmantošanu un apsaimniekošanu, to atkārtotu iekļaušanu citos rūpnieciskos procesos, kā arī uzņēmējdarbību iespējas, kas varētu rasties no šiem pielietojumiem.

Plašāka informācija par projekta mērķiem un aktivitātēm Vidzemes plānošanas reģiona tīmekļa vietnē (latviešu valodā), kā arī projekta oficiālajā tīmekļa vietnē (angļu valodā).

Jautājumiem: Inguna Kucina, projekta vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, [email protected], mob.t. +371 26598678.