Jaunatne
Biedrība “Sabiedrība un attīstība” aicina pieteikties jauniešus atbalsta pasākumam “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība”

Biedrība “Sabiedrība un attīstība” Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) izsludinātā ESF projekta „ Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem” atbalsta pasākuma „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” īstenošanas ietvaros aicina jaunieti, kurš vēlas gūt darba pieredzi darbojoties biedrībā „Sabiedrība un attīstība”, KRĀJUMA GLABĀTĀJA un PĒTNIEKA amatos.

Droši piesakies, ja Tu esi jaunietis/-e:

 • Vecumā no 18 līdz 29 gadiem;
 • Neesi darba attiecībās.

KRĀJUMA GLABĀTĀJA pienākumos ietilps:

 • Krājuma priekšmetu sagatavošana ievietošanai krājuma telpās;
 • Krājuma priekšmetu parametru noteikšana datu ievadei aktos;
 • Krājuma telpu tīrīšana, krājuma priekšmetu atputekļošana;
 • Tematiskās un hronoloģiskās kartotēkas veidošana, papildināšana un organizācija;
 • Krājuma priekšmetu fotografēšana, fotogrāfiju ievadīšana datorā un nosaukumu piešķiršana.

Pasākuma dalības vieta - Smiltenes novada muzejā Mēru muižā. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā darbs tiek organizēts attālināti.

PĒTNIEKA pienākumos ietilps:

 • Veikt individuālu pētniecības darbu projekta vai tēmas vadītāja vadībā saskaņā ar apstiprinātu metodiku, darba programmu un izpildes termiņiem;
 • Piedalīties pētījumu projektu izstrādē, veikt pētniecības darbu pētījumu programmās, projektos vai tēmās;
 • Veikt darba pienākumus saskaņā ar projektu darba plānu;
 • Atbilstoši kompetencei izvēlēties un formulēt zinātnisko pētījumu tēmas, mērķus, virzienus un metodes;
 • Iegūt un izmantot informāciju, lietojot arī jaunākās informāciju tehnoloģijas.

Pasākuma dalības vieta – Tautas lietišķās mākslas studijā “Smiltene”, Atmodas iela 2, Smiltene. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā darbs tiek organizēts attālināti.

Darbs notiek pēc slīdošā grafika (piecas dienas nedēļā ne mazāk kā 4 stundas un ne vairāk kā 8 stundas dienā), iepriekš vienojoties par laikiem.

Ko Tu iegūsi, piedaloties šajā pasākumā?

 • ikmēneša stipendiju 10,00 euro par vienu iesaistes dienu;
 • lielisku darba pieredzi savai nākotnei.

Piesakies līdz 22.03.2021. zvanot: t.25455507 vai rakstot uz e-pastu: [email protected] ar norādi „Pieteikums krājumu glabātāja amatam” / “Pieteikums pētnieka amatam”.

 

 

 

Agnese Ice-Sudzane,

Biedrības “Sabiedrība un attīstība” valdes priekšsēdētāja