Atbalsts Ukrainai
Grāmatas "Dzīvo Latvijā"

2023. gada nogalē un 2024. gada sākumā biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” sadarbībā ar rokasgrāmatas autorēm rīkoja sešas “Dzīvesstāstu nometnes” Ukrainas cilvēkiem Latvijā. Tajās piedalījās gandrīz 60 dalībnieku, lielākoties ukraiņi, kuri par savām mājām šobrīd uzskata Latviju. Kopā ar kopienu aktīvistiem no Latvijas nometnēs norisinājās diskusijas par dzīvi Latvijā un Ukrainā, dažādām dzīves pieredzēm, kopīgo un atšķirīgo. Nometnes iedvesmoja rokasgrāmatas “Dzīvo Latvijā” tapšanu.

Tā izdota, lai sekmētu pilnvērtīgu Ukrainas cilvēku iekļaušanos Latvijā neatkarīgi no tā, cik ilgs šis laiks būs. Rokasgrāmatā apkopotie pieredzes stāsti, atkāpes ieskatā vēsturē un piemēri palīdzēs labāk izprast dzīvi Latvijā. Vienlaikus rokasgrāmata var būt nozīmīga Latvijas kopienu līderiem un pašvaldībām kā noderīgs resurss par vietējām un eiropeiskām vērtībām.